• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Jak vznikal KAN

  

  

ROK 1968

Z historie Klubu angažovaných nestraníků

 

  leden Ivan Jonáš v restauraci Riviéra v Dejvicích vypráví, že připravuje na jaro recesistický výlet parníkem do Závisti
  únor/březen  První setkání ve Škrétově ulici u Jiřiny Mlejnkové za přítomnosti Ludvíka Rybáčka, Ivana Jonáše, Pavla Holby a dalších
  březen 5 schůzí přípravného výboru
  5. 4. První aktiv KAN, posluchárna VŠChT Technická 1905, 140 podpisů na přihlášku k registraci - žádosti na NVP
  7. 4. Podán ke schválení první návrh stanov KAN
  11. 4. Beseda se zástupci K-231
  13. 4. Schůzka v bytě V. Havla s účastí dr. Ivana Svitáka (podle sdělení I. Svitáka)
  18. 4. Beseda na Albertově s J.Langerem, P.Koptou a I.Svitákem (700 lidí)
  25. 4. Setkání (beseda) KAN s členy ÚV MF: za KSČ Vl. Mlynář + doc.J.Hájek, za ČSL P.Kypta, za ČSS dr.I.Pavlis
  1. 5. Prvomájový průvod KAN (hesla: "Kdo se bojí opozice, ten se bojí o pozice", "Rozpustit politickou složku StB - v HNO3" - rozdáván "Manifest KAN
  7. 5. - založení KAN výtvarných umělců (Jiří Trnka, Jan Bauch + 8)
    - ustavující schůze KAN v Pardubicích (Bohdan Dvořák)
  16. 5. - ministrem vnitra Pavlem (bez projednání s orgány KSČ) byla povolena přípravná činnost KAN, ale bez schválení stanov
    - na MV podán nový návrh stanov ke schválení se žádostí o celostátní registraci
  18. 5. 1.míting nestraníků na Žofíně (3000 lidí), Štěpánek, M.Tintěrová, L.Rybáček (Mlynář na Rybáčkovi požadoval, aby se KAN distancoval od Svitáka)
  7. 6. vydáno 1. číslo cyklostylovaného bulletinu "Nestraník"
  12. 6. V tajných volbách zvolen předsedou PV KAN MUDr. Jan Štěpánek (místo Rybáčka). L.Škvor ze Spojených oceláren Kladno se stal členem PV. Zpráva R.Battěka o jednání na ÚV NF za účasti Kriegela, Mlynáře, Štěpánka, Rybáčka a Mlejnkové.
  16. 6. V RP otištěno Stanovisko KAN k "Prohlášení hlavních politických organizací NF": NF nesplňuje úkoly, které si její politické orgány vytýčily
  červen - Založení KAN v Benešově (150 lidí)
    - Schůze PV: rozhodování, zda má KAN vstoupit do NF, vyhlášena podpora KAN pro "2000 slov"
    "Návrh perspektivního programu KAN" (27 stran v 17 oddílech)
  červenec Rudolf Battěk - místopředseda PV KAN
  11. 7. Mimořádná schůze PV KAN
  15. 7. - Schůze PV: Zpráva Mlýnkové a Battěka k jednání o legalizaci KAN s MV, stanoviska ČSAV a ÚRO ke stanovám KAN
    - vydáno 2.číslo bulletinu "Nestraník"
  5. 8. Schůze PV: Ing. Plichta (vyloučený Štěpánkem poté co chtěl vyhovět tajemníkovi MV KSČ Šimonovi, který požadoval zrušení či odložení mítingu na Žofíně 18.5.68) opět členem KAN
  6. 8. Schůze PV: schválení jednacího řádu PV KAN
    Schůze PV: dohoda, že jednání MV NF a MV KSČ bude přítomen zástupce MV KAN, Stanovení termínu další schůzky na 31.8.68
  po 21.8. Na tajné schůzce u Batťka v Karlíně rozhodnuto, že KAN ve své činnosti ustane. Likvidace členských seznamů KAN
  29. 8. PÚV NF prohlásilo, že považuje politický systém NF za vyhovující a uzavřený
  5. 9. Zákaz činnosti KAN

  

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 207 hostů a žádný člen