KAN do Senátu a obecních zastupitelstev 2018

Vytisknout

 

 

     Milí přátelé,

toto je výzva k nastávajícím volbám doplněná o přehled, jak je Klub angažovaných nestraníků zapojen do senátních a obecních voleb, které proběhnou 5. a 6. října 2018.

Klub angažovaných nestraníků se zapojil do voleb různými způsoby podle místní situace:

KAN samostatně

Senát:

KAN nominoval svého kandidáta do Senátu, člena ústřední rady KAN Stanislava Pochmana ve volebním obvodu č. 2 - Sokolov. Jako zkušený politik místní samosprávy Chodova má Stanislav Pochman šanci uspět.

Obce:

V obecních volbách ve městě Chodov v Karlovarském kraji Klub angažovaných nestraníků postavil zásluhou Stanislava Pochmana samostatnou kandidátku KAN angažovaných nestraníků. Lídrem je zde opět důlní mistr Stanislav Pochman, jemuž se v Chodově podařilo naplnit kandidátní listinu angažovanými nestraníky a bývalými členy a příznivci ODS popř. jiných nelevicových stran.

KAN s příznivci a partnerskými skupinami angažovaných občanů

KAN má „nadějné želízko v ohni“ také v obci Pchery (okres Kladno), kde místopředseda Klubu angažovaných nestraníků Bc. Marcel Miška postavil s několika angažovanými obyvateli kompletní kandidátku pod názvem Pchery JINAK. Pchery již 28 let chátraly pod devastujícím vedením „Nezávislého“ starosty pana Františka Dufka. Vítězství Pchery JINAK může být pro Pchery revitalizujícím a i jinak velmi přínosným obratem. Na nové vedení obce však čeká nepředstavitelné množství práce.

Zajímavá je KANdidatura angažovaných nestraníků v obci Březové Hory, která (po začlenění do Příbrami) svou průmyslovou a těžební tradicí dala městu Příbram charakter a pověst hornického města. Přátelé jdou do příbramských komunálních voleb pod názvem Přátelé Březových Hor – Klub angažovaných nestraníků. Naplnili v Příbrami celou listinu – 25 kandidátů. Tuto partu, dlouhodobě tmelenou vlastními sympatickými politickými a společenskými akcemi vede příkladně aktivní Mgr. et Mgr. Jiří Schmidt. S Přáteli nestraníky z Březových Hor se těšíme na spolupráci.

KAN v koalici stran

Klub angažovaných nestraníků se účastní voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to spolu s Korunou Českou, Konzervativní stranou, SNK-Evropskými demokraty, stranou evropani.cz a se Sdružením místních samospráv. Tato smlouvou stvrzená šestikoalice má název Evropská koalice pro Prahu, a je na celopražské kandidátní listině 29. volebním uskupením, tedy poslední (na zadní straně posledního listu). Mezi pětašedesáti kandidáty jsou nominováni za KAN dva – Bohuslav Hamáček a Ing. Jiří Domlátil. Lídrem, resp. kandidátem Evropské koalice pro Prahu na primátora Prahy je Prof. Jiří Witzany, jenž se zároveň uchází o křeslo senátora v senátním volebním obvodě č.23 - Praha 8. Kandidáty Evropské koalice pro Prahu jsou vesměs lidé s delší životní zkušeností, kteří ve svých oborech už hodně udělali a vyzkoušeli cesty, jak reálně přispět k veřejnému dobru. V dnešní „převrácené době“ toto sice bývá handicap, jenže nám záleží na naší důvěryhodnosti a na vážnosti našich témat a cílů.

Členové KAN na kandidátkách ideově blízkých stran a koalic

V Praze 12 kandiduje do obvodního zastupitelstva dlouholetý člen a pamětník KAN Ing. Miloslav Svoboda, a to na kandidátní listině TOP 09. Ing. Miloslav Svoboda, jemuž se jako jedinému z KAN (i ze „3K“), podařilo zůstat v kontaktu se stranou TOP 09 – její místní organizací.

V Plzni kandiduje místopředseda KAN Ing. Miroslav Matějka do celoměstského zastupitelstva Plzně na kandidátní listině KDU-ČSL – Pravá volba pro Plzeň.

V plzeňských městských obvodech Plzeň 2 a Plzeň 3 kandidují další dva členové KAN Ing. Roman Dohnal a Ing. Milan Tausch, rovněž na kandidátních listinách KDU-ČSL – Pravá volba pro Plzeň. Věříme, že značka KAN pomůže uspět tomuto serióznímu politickému uskupení.

KAN doporučuje volit jiné kandidující subjekty

V Brně (v celém městě) KAN v rámci formací „3K“ podporuje kandidaturu volebního subjektu Brno plus. Na jeho kandidátce je např. Ing. Kristina Holíková, nominovaná Konzervativní stranou.

V obvodu Praha 3 se KAN (podobně i KONS a KČ) zavázal podporovat uskupení stran ODS, KDU-ČSL a SSO pod názvem Koalice pro Prahu 3.

V obvodu Praha 11 KAN v rámci formace „3K“ podporuje kandidáty na listině ODS, zejména kandidáta monarchistu JUDr. P. Krátkého z Koruny České.

KAN vyzývá

Klub angažovaných nestraníků se obrací na čtenáře jednoduše formulovanou závěrečnou výzvou, a žádá všechny své členy, příznivce resp. sympatizanty, aby šli k volbám poučeni o způsobu hlasování, a svými hlasy vždy podpořili především kandidátky KAN a kandidátky výše zmíněných demokratických politických stran se členy KAN nebo s kandidáty Koruny České, popř. s kandidáty Konzervativní strany, a to jak ve volbách do obecních zastupitelstev, tak do Senátu ČR. Pokud jde o jiné volební obvody a jiné kandidáty, KAN spoléhá na touto výzvou oslovené občany a na jejich odpovědné rozhodování zkušeného voliče na základě ověřených informací o osobách ucházejících se o funkci senátora či zastupitele.

KAN žádá spřízněné politické subjekty,

aby své členy a příznivce oslovily vlastní výzvou podobně, v duchu očekávané široké vzájemné spolupráce a porozumění.

Za ÚR Klubu angažovaných nestraníků,

Jiří Domlátil, předseda