• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Volební program KAN 2017

 

 

KAN jde do voleb 2017 s TOP 09

 

Klub angažovaných nestraníků - KAN sdružuje zodpovědné občany s „čistým" lustračním osvědčením a nekomunistickou minulostí. KAN poskytuje základnu, na níž občané mohou vyjadřovat a kultivovat své politické názory a prosazovat podněty i obecně prospěšné reformy veřejného života. Politické potřeby nestraníků a idea pluralitního politického systému daly vzniknout Klubu angažovaných nestraníků již v roce 1968. Na rozdíl od některých politických hnutí a stran se v KANu snažíme pěstovat a ctít hierarchii autority, nikoli hierarchii moci.

 

Z volebního programu KAN :

 

Zestátnit stát
Zastavit a zvrátit postupnou privatizaci státních orgánů a veřejných institucí, kterou provádějí skryté neformální řídicí struktury v soukromém zájmu privilegovaných politiků a zbohatlíků.

Soudnictví
Odstranit faktickou nepostižitelnost soudců, soudit a trestat je za jasná porušení základních zásad podmiňujících spravedlivý soudní proces. Výběr nových soudců zpřísnit a omezit jej pouze na nadprůměrně inteligentní lidi znalé práva, kteří již nejednou ukázali svůj dobrý charakter.
Uzákonit nepromlčitelnost zločinů majících původ ve zneužívání moci a politického násilí v dobách totalit. Zavést soudní poroty.

Právo
Zavést zásadu: Má-li připravovaný zákon zvýšit náklady a potřebu pracovních míst ve veřejné správě, analyzovat příslušné činnosti a přiměřeně je redukovat jinými opatřeními. Profesionalizovat přípravu zákonů tak, aby byly stručné a srozumitelné, bránit „poslaneckým přílepkům". Snížit volební hranici postupu politického subjektu do Poslanecké sněmovny na nejvýše 3% odevzdaných hlasů.

Veřejná správa
Decentralizovat vládu, některá ministerstva a ústřední úřady přemístit z Prahy na Moravu. Zjednodušit úřednické agendy, odstranit jejich zdvojení ve veřejné správě, minimalizovat úřední povinnosti občanů. Vyřadit z veřejných institucí odborně nezpůsobilé řídicí pracovníky a vymýtit jejich bossing.

Česká republika v Evropě
Chápat členství v Evropské unii jako existenční nutnost pro ČR, ve vrcholných orgánech EU přitom prosazovat domyšlenost závazných předpisů. Zapojit ČR do stabilní dostředivé sféry Evropské unie.

Rodina a manželství
Ctít manželství jako životní partnerský svazek, k němuž jednoho muže a jednu ženu přivedla jejich vzájemná láska. Nepřipustit povyšování jiných svazků na úroveň manželství, jež je jediným přirozeným předpokladem rodiny. Ctít rodinu jako skupinu geneticky příbuzných lidí, charakterizovanou biologickou možností rodit děti. Bránit právo nezletilých dětí na dětství a život s rodiči - otcem mužem a matkou ženou, tj. v rodině, skýtající láskyplné prostředí pro výchovu dětí k jejich pozdějšímu přirozenému rodičovství.

Životní prostředí
Přestat hodnotit úroveň hospodářství dle ukazatelů založených na plýtvání zdroji a prostředky. Přísně potírat produkci a dovoz zmetků s účelově krácenou životností, racionalizovat komplexní přepravní a energetickou náročnost výroby, rozvíjet práci na dálku po elektronické síti, zejména kancelářskou.
Začlenit výchovu k péči o životní prostředí do základního školního vzdělávání, neboť vztah k přírodě a k životnímu prostředí je projevem kulturní úrovně jedince.

Přistěhovalectví
Posuzovat přistěhovalce z arabských a neevropských států s maximální opatrností, v ČR neusídlovat azylanty pohrdající křesťanskou civilizací. Poučit se z důsledků, jež přináší islamizace v západoevropských zemích.

Kultura, sport a společenský život
Posílit podporu veřejnosti přístupných vzdělávacích a uměleckých akcí a podporu činností dobrovolných spolků, které obohacují kulturní a společenský život v regionech. Podporovat přednostně amatérský sport.

Zdravotnictví
Přenést na každého část odpovědnosti za své zdraví, a to již od prvního vstupu do zaměstnání. Zvýšit spoluúčast občanů na zdravotním pojištění, aby kromě pokrytí vyšších nákladů na lékařskou péči byli pojištěnci ekonomicky motivováni k dobré preventivní péči o vlastní zdraví.

Sociální oblast
Výrazně změnit sociální a důchodový systém a snižovat jeho dlouhodobou nespravedlnost. Odstranit důsledek dob nesvobody, že bývalí trýznitelé pobírají důchod vyšší než jejich oběti. Valorizovat platy a důchody vždy nejméně o skutečnou cenovou inflaci základních životních potřeb, které jsou zhruba stejné pro všechny.

Drobnosti
- stanovit 31.prosinec státem uznaným dnem pracovního volna,
- uspořádat celonárodní diskusi o zavedení klasického středoevropského času,
- povolit řidičům obsah alkoholu do výše hladiny 0,2 promile podmíněně s tím, že způsobí-li řidič dopravní nehodu, požití alkoholu pro něj bude přitěžující okolností.

 

KAN

 

 Leták ke stažení.

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 225 hostů a žádný člen