• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Pavel Holba

 

Ing. Pavel Holba CSc.

 

Pavel Holba, Ing., CSc,

byl český vědec, chemik, informatik, politik.

 

Narodil se 10.8.1940 a zemřel 3.6.2016. S manželkou Jarmilou měl a vychoval syna Daniela.

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Vědeckou aspiranturu na ČSAV mohl (z politických důvodů) obhájit až v r. 1986. Do posledních dnů svého života se věnoval vědě jako badatel v oblasti obecné fyzikálně chemické teorie. Od r.2012 do r.2016 vědecky působil ve výzkumném centru Nové technologie na Západočeské univerzitě v Plzni.

Byl autorem popř. spoluautorem téměř sta vědeckých publikací, článků a prací v oborech chemie, fyzikální chemie, termodynamiky, termické analýzy.

Věnoval se současně etickým otázkám vědy a také informatice.

 

V 60. a 70. letech minulého století Pavel Holba pracoval ve výzkumných ústavech ČSAV v Praze a Řeži, v projektovém ústavu, a FZÚ ČAV.

V r. 1990 (za Občanské fórum) a v r. 1994 (za KAN) byl zvolen zastupitelem Hlavního města Prahy, kde pracoval mj. na pozici náměstka primátora pro dopravu. V této funkci inicioval mj. zavedení systému „Pražské integrované dopravy“.

V letech 1995 až 2001 byl ředitelem Institutu městské informatiky Praha.

 

Pavel Holba politik :

V březnu 1968 spoluvytvořil s dalšími jedenácti osobnostmi přípravný výbor a neoficiální organizaci Klubu angažovaných nestraníků, který byl z ideologických důvodů zakázán komunistickou mocí po invazi vojsk Varšavské smlouvy – viz: http://www.kan.cz/z-historie-kan/chronologie-kan. Po obnovení veřejné činnosti KAN v roce 1990 se Pavel Holba opět přihlásil do Klubu angažovaných nestraníků a vedl Místní klub KAN v Praze 9. V roce 1994 byl zvolen členem Ústřední rady KAN. V následujícím roce 1995 se významně podílel na zachování KAN jako samostatného politického subjektu a na sněmu ve Svitavách byl zvolen předsedou Ústřední rady KAN. Předsednickou funkci pak zastával nepřetržitě až do listopadu 2014, kdy se pro nevyléčitelnou nemoc svého předsednictví vzdal. Současně s tím ho XXIII. sněm KAN zvolil čestným předsedou KAN, jímž pak Pavla Holba zůstal až do 3. června 2016, kdy své nemoci podlehl.

 

V rámci politické činnosti Klubu angažovaných nestraníků Pavel Holba kladl důraz na vzdělanost a politický nadhled členů KAN, preferoval lidský přístup a široký rozhled neomezovaný ideologickými doktrínami a jakýmikoli dogmaty a předpojatostmi. Letité zkušenosti v politice přivedly Pavla Holbu k mnoha podnětným myšlenkám, z nichž jednou z nejznámějších je tato: „V politice nerozhodují hesla, ale lidé.“

 

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 101 hostů a žádný člen