• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Vladimír Hučín

 

Hučín – bojovník proti bolševickému zlu

Myslím, že je jen málo lidí Čechů (v Čechách, na Moravě či v zahraničí), kteří by neznali jméno Vladimíra Hučína. Pro mnohé je hrdinou, pro jiné gaunerem. Pro Klub angažovaných nestraníků je Hučín hrdinou – statečným obhájcem spravedlnosti a odpůrcem zla.

Vladimír Hučín po svém propuštění z celoroční vyšetřovací vazby v roce 2002 požádal o členství v KAN a byl za člena KAN přijat. Od té doby sleduje celý KAN osudy tohoto svého člena a každý z nás si na nich uvědomuje, že odmítnutí politického programu KAN (náprava křivd způsobených komunistickým režimem) československou veřejností v volbách 1992 bylo možná tou událostí, která poslal český národ na bludnou cestu pouští plnou nedůvěry, korupce a nespravedlnosti, která bude zřejmě trvat, dokud generace poznamenané bolševismem nevymřou a nevyroste nová generace, která pochopí, že je posláním každého z nás angažovat se ve veřejné rozpravě a ve správě veřejných a že pravda, svoboda a čest mají větší hodnotu než úspěch, majetek a moc. Hledáme-li, kdo by mohl být vzorem pro tuto vytouženou generaci spásy, zjistíme, že takových lidí není mnoho. Mezi ně rozhodně patří Vladimír Hučín, kterého jsme v KANu mohli poznat jako člověka skromného, uvážlivého, poctivého a - na rozdíl od většiny z nás, kteří jsme byli vychováváni ke strachu z mocných – statečného.

Hučín se neptá: co z toho budu mít? ale ptá se: co je správné? Zažil na vlastní kůži mnoho křivd a zlovolného jednání. Poznal, jak lidé spřažení s komunistickým režimem dokázali být zlí a nelidští, a považuje za své poslání nás na toto zlo upozorňovat i za cenu pronásledování. Jako důstojník BIS poznal, že tito nositelé zla dodnes neztratili mocenské pozice, a že tzv. demokratičtí politici je chrání v zájmu svých osobních kariér. Kdyby mlčel, měl by pohodlný život, ale bylo by to správné? Proto se nemůže vzdát, i když tím na sebe přivolává pohromy. Je na nás, zda příklad jeho poctivosti a občanské statečnosti oceníme a podpoříme, nebo se postavíme na stranu těch, pro které jsou čestní a stateční lidé gauneři.

V této rubrice chceme nabízet informace o historii Hučínových střetů s komunistickým režimem i s postkomunistickými prominenty v dnešních státních orgánech a v justici. Nejde o žádné nadstandardní informace jsou získány z internetových zdrojů – zejména z webu www.vladimirhucin.cz.

V Praze 7. srpna 2007                                   Pavel Holba, předseda Ústřední rady KAN

 

Chronologie střetů Vladimíra Hučína s komunismem a postkomunismem

HRADÍLEK útočí na HUČÍNA

Hučín uspěl proti Hradílkovi znovu až u Nejvyššího soudu
Rozsudek Nejvyššího soudu ze 14.12.2016

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 98 hostů a žádný člen