• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 15.9.2018

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

22. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 15. 9. 2018
 

 

Ústřední rada KAN
 

 1. vyhlašuje 20. říjen 2018, 10,30 hodin jako termín konání XXV. sněmu KAN a stanovuje tento klíč pro určení delegátů sněmu: delegátem může být každý řádný člen KAN, který má nejpozději do zahájení jednání sněmu zaplacené členské příspěvky za rok 2018;

 2. rozhodla, že XXV. sněm KAN bude volební dle Stanov KAN, tzn., že proběhnou volby Ústřední rady a Rozhodčí a revizní komise KAN. V této souvislosti vyzývá všechny členy KAN, aby navrhli kandidáty do ÚR a RRK a zároveň je vyzývá, aby se sněmu KAN zúčastnili;

 3. souhlasí s místem konání XXV. sněmu KAN dne 20. října 2018 ve „vinárně“ restaurace U Pramene (vulgo „Saigon“), Praha 6, Goetheho 25/105. Místo je od stanice metra A „Hradčanská“ dostupné městským autobusem č. 131 do zastávky „Nemocnice Bubeneč“ (na znamení). Restaurace bude přístupná pro KAN od 10,15 h, v 10,30 h započne prezence účastníků, v 11,00 h zahájíme vlastní jednání XXV. sněmu Klubu angažovaných nestraníků;

 4. projednala záležitosti spojené s kandidaturou S. Pochmana do Senátu v obvodě Sokolov 2 a v této souvislosti vyslechla jeho informaci. KAN uhradil předepsanou kauci včas ze svých prostředků;

 5. projednala záležitosti a okolnosti spojené se zapojením KAN v komunálních volbách 2018 v dalších místech, kde kandidují zástupci KANu – Příbram, Plzeň;

 6. vyslechla informaci M. Mišky o volební kampani v Pcherách a rozhodla navýšit původně schválený příspěvek KAN na komunální volby v Pcherách z původních 25.000,- Kč schválených rozhodnutím ÚR dne 6. 1. 2018, na 30.000,- Kč. Tato částka je limit, proplácet se budou pouze výdaje na základě faktur a účetních dokladů z účtu KAN;

 7. vyslechla informaci S. Pochmana o kampani v komunálních volbách v Chodově, kde se S.Pochmanovi podařilo sestavit a zcela naplnit kandidátní listinu kandidáty Klubu angažovaných nestraníků. Rozhodla, že KAN přispěje finanční částkou 10.000,- Kč na kampaň do komunálních voleb v Chodově. Tato částka je limit, proplácet se budou pouze výdaje na základě faktur a účetních dokladů z účtu KAN;

 8. vyslechla informaci J. Domlátila o předvolební spolupráci KAN v rámci pražské volební šestikoalice „Evropská koalice pro Prahu“ (kandidují zde B. Hamáček a J. Domlátil do Zastupitelstva hl. m. Prahy) a schválila podíl KAN na nákladech volební kampaně EKP v Praze ve výši 25.000,- Kč, odsouhlasený v korespondenčním hlasování (6 pro, proti 1 – Protiva). Po další diskusi rozhodla, že KAN navýší svůj původně schválený příspěvek z původních 25.000,- Kč na 30.000,- Kč. Tato částka je limit, proplácet se budou pouze výdaje na základě faktur a účetních dokladů z účtu KAN;

 9. vyslechla informaci M. Matějky o aktuálních finančních potřebách a výdajích KAN a schválila zaplacení faktury od firmy ACITVE 24, s.r.o. za doménu kan.cz ve výši 578,- Kč na období od 10. 10. 2018 do 9. 10. 2020;

 10. debatovala současnou politickou situaci v zemi a konstatovala další posun společenských a politických poměrů k nesvobodné předlistopadové společnosti;

 11. vyzývá členy a všechny příznivce KAN, aby ve svých domovských obcích volili zastupitele popř. i senátory, kteří alespoň přibližně splňují představy člena KAN o konzervativních a nezkorumpovatelných demokratech, a jsou navrhováni zejména subjektem ze „3K“, tj. KANem či Konzervativní stranou nebo monarchistickou stranou Koruna Česká, nebo aby volili koalice, v nichž je zastoupen politický subjekt ze „3 K“ alespoň jedním kandidátem;

 12. mění usnesení ÚR ze dne 9. 6. 2018 ohledně termínů zasedání ÚR KAN a stanoví termíny zasedání ÚR takto: 13. říjen 2018, 1. zasedání nové ÚR na sněmu KAN 20. října 2018, 2. zasedání nové ÚR KAN dne 3. listopadu a 3. zasedání nové ÚR KAN dne 1. prosince 2018.

 

Přijato sedmi hlasy.
 

Přítomni členové ÚR: Bíro, Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Pochman, Protiva.
 

Příští zasedání ÚR KAN je plánováno na sobotu 13. října 2018

 

 


 

Usnesení ÚR KAN 15.9.2018 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 54 hostů a žádný člen