• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 20.10.2018

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

1. řádného zasedání Ústřední rady KAN

zvolené XXV. sněmem KAN dne 20.10.2018
 

 

Ústřední rada KAN
 

 1. rozhodla, že funkci místopředsedy Ústřední rady KAN budou zastávat dva z jejích členů;

 2. zvolila
  a) předsedou ÚR KAN Ing. Jiřího Domlátila (5 hlasů pro, 1 hlas neplatný),
  b) místopředsedy ÚR KAN:
      Bc. Marcela Mišku (5 hlasů)
      Bohuslava Hamáčka (4 hlasy).
  Volby řídila volební komise XXV. sněmu KAN ve složení Čumpelík a Rynt;

 3. stanovila termín příštího řádného zasedání ÚR KAN, a to sobotu 3. listopadu 2018 od 11,00 h na obvyklém místě.

 

Schváleno všemi 6 hlasy.

redakce Matějka

 

Přítomni: Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Pochman, Protiva
Omluven: Tausch

 


 

Usnesení ÚR KAN 20.10.2018 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 86 hostů a žádný člen