• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 3.11.2018

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

2. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 3.11.2018
 

 

Ústřední rada KAN

 1. přijala s potěšením zprávu o rozdělení funkcí mezi nově zvolené zastupitele obce Pchery, s tím, že starostou obce se stal 31. 10. 2018 místopředseda ÚR KAN Marcel Miška;

 2. si váží veřejného vyjádření generála Řehky k působení Armády ČR v zahraničních misích a souhlasí se zněním dopisu ÚR KAN generálu Řehkovi, který připravil M. Tausch – viz. příloha č. 1 tohoto usnesení;

 3. pověřuje M. Tausche, aby eventuálně i jiným způsobem oslovil generála Řehku jménem ÚR KAN;

 4. schválila text prohlášení KAN k výročí 17. listopadu – viz. příloha č. 2 tohoto usnesení;
   
 5. vzala na vědomí a projednala návrh J. Domlátila na rozšíření předsednictva ÚR KAN o třetího místopředsedu s tím, že rozšíření neschválila;

 6. zpochybňuje současné tendence k zákonnému povýšení homosexuálních vztahů na úroveň manželství. Domníváme se, že registrované partnerství je dostatečným prostorem ke spokojenosti lidí této orientace. Majetkové poměry a ochranu osobních dat lze snadno ošetřit úpravou dědického řízení v rámci občanského zákoníku. Jakékoliv zákonodárné iniciativy v tomto ohledu se jeví jako nadbytečné;

 7. projednala a schválila pověření Miroslava Matějky jako hospodáře KANu;

 8. pověřuje místopředsedu Marcela Mišku, aby zastupoval KAN na sněmu monarchistické strany Koruny České dne 24. listopadu 2018;

 9. stanovila termín a místo příštího, tj. 3. řádného jednání Ústřední rady KAN dne 1. prosince 2018 od 11,00 h ve vinárně Naturel v Praze 2, Lípové ulici č. 11.
   

Přijato pěti hlasy.

Přítomni: Domlátil, Hamáček, Matějka, Protiva, Tausch
Omluveni: Miška, Pochman.

  


Příloha č. 1

Brigádní generál Ing. Karel Řehka
Ředitelství speciálních sil MO

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážený pane generále,
obracíme se na Vás, abychom Vám vyjádřili poděkování a obdiv za Vaše vyjádření, kterým jste, byť patrně ovlivněn aktuálním rozhořčením bránil Armádu České republiky (AČR) a reagoval tak na nepřijatelná vyjádření a populistické výroky poslance Lubomíra Zaorálka.
Klub angažovaných nestraníků (KAN) vznikl v roce 1968, aby vyjadřoval názory obyvatel tehdejší ČSSR, kteří nechtěli být organizováni v žádné ze stran tehdejší Národní fronty, zejména v KSČ. Od té doby KAN vystupuje na obranu demokracie a kulturních hodnot běžných ve vyspělém světě. Události posledních let nás nutí, abychom se opět aktivovali ve věci obrany demokracie v této zemi.
Armádě ČR patří obrovské poděkování a úcta za to, že dnes jako jeden z mála státních subjektů presentuje našim koaličním partnerům, že stále ještě patříme do NATO. Nebýt účastí AČR v misích, stále více našich občanů, aliančních partnerů, taktéž politiků z demokratických a vyspělých zemí, by si pokládalo oprávněně otázku, kam naše země chce patřit a kam vůbec směřuje (zejména v posledních 5 letech).
Nenechte se, prosím, odradit stupidními názory a rétorikou některých politiků, jako jsou výroky předsedy zahraničního výboru PS L. Zaorálka, či snad požadavky zástupce zločinné KSČM Leo Luzara, kteří útočí na Vaše stanovisko a upřímně vyjádřené postoje generála armády. Nebýt Vašeho jasného stanoviska na obranu vojáků AČR, pomalu bychom se stále více přibližovali východním diktaturám v Evropě i Asii, ztráceli stále více po léta budované renomé kulturního národa.
Vám osobně přejeme, abyste neměl žádné kázeňské problémy kvůli tomu, že jste reagoval na nepřijatelné vyjádření L. Zaorálka. Armádě ČR přejeme již žádné další ztráty na životech, taktéž i novou, moderní a spolehlivou výzbroj a techniku, která zbaví ČR závislosti na sovětských náhradních dílech.

V Praze dne 3. 11. 2018

 


Příloha č. 2

17. listopadu si připomeneme, že je tomu 79 let od událostí navazujících na zastřelení Václava Sedláčka a tragické smrti Jana Opletala a 29 let od potlačení demonstrace studentů, která vyvrcholila pádem komunistického režimu.
Asi by ještě v době poměrně nedávné nikoho nenapadlo, že právě po půl století opět bude běžné, aby politické subjekty inklinující k fašismu, nacismu a bolševismu se snažily propracovat k moci jak v naší zemi, taktéž v okolí (Sasko, Slovensko), že ve Střední Evropě bude běžné vyhrožovat smrtí nebo dokonce rovnou zabíjet novináře, kteří budou upozorňovat na nebezpečí ohrožení demokracie.
Ještě před pár lety jsme byli pyšní na to, že jsme součástí demokratických zemí v rámci EU, že naši bezpečnost zaručuje členství v NATO, nenapadlo by nás, že v roce 2018 bude někdo zpochybňovat naše zakotvení v těchto demokratických strukturách.
Pakliže i politikové vládních stran zpochybňují účast AČR v misích NATO a požadují stažení našich vojáků, kteří na rozdíl od politické garnitury ještě dávají najevo, že jsme nezpochybnitelnou součástí Severoatlantické aliance, logicky se nabízí otázka, zda bude možné za rok si ještě připomínat 30 let od pádu komunismu v této zemi. Pokud jsou zdržovány potřebné zakázky na obnovu vojenské techniky Armády ČR, které by nás zbavily závislosti na dodávkách sovětských náhradních dílů, není to snad snaha mít opět dodávky armádní techniky z Ruska nebo rovnou opustit demokratické struktury a inklinovat zpět k ruskému imperialismu?
Dočkáme se tedy příští rok, kdy si budeme připomínat 80 let od tragického potlačení studentské revolty a popravy jejích vůdců, nové totality? Dočkáme se po 30 letech důstojného připomenutí výročí pádu komunismu anebo budeme vystupovat z EU, NATO a orientovat se intenzivněji k východním diktaturám?
Budeme rok od roku, den ode dne, přihlížet jen pasivně tomu, jak tato země ztrácí svůj kredit a důvěryhodnost u koaličních partnerů? Probere se tento národ anebo již zcela ztratil úctu a pokoru k předchozím generacím, rozum a zdravý úsudek nahradil přebíráním dezinformací, nepravd a lží?
Letos jsme se jako národ patrně už vyčerpali tím, že jsme si připomínali 100 let od vzniku Československa, aniž bychom si uvědomili, jak se ideálům tohoto státu postupně vzdalujeme.
Spadneme za rok, v den kulatých výročí, ještě hlouběji anebo už konečně se zbavíme egoismu a pasivity, a ukážeme, že jsme zůstali svobodným demokratickým národem ve středu Evropy?

V Praze dne 3. 11. 2018

 


 

Usnesení ÚR KAN 3.11.2018 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 104 hostů a žádný člen