• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 1.12.2018

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

3. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 1.12.2018
 

 

Ústřední rada KAN

 

 1. spojila dnešní jednání s oslavou životního jubilea svého člena Stanislava Pochmana. Souvisle s tím se jednání uskutečnilo u člena KAN Adama Komerse v jeho vinotéce Naturel;

 2. blahopřeje S. Pochmanovi k jeho narozeninám a přeje mu hodně zdraví a vše dobré do dalších let;

 3. žádá důsledné vyšetření bombového útoku v Přerově z noci ze 26. na 27. listopadu 2018 nepochybně namířeného na redaktorku Přerovského deníku Mgr. Petru Uvírovou a současně žádá průběžné maximální informování veřejnosti v míře, která neohrozí výsledek vyšetřování;

 4. pověřila M. Tausche přípravou konceptu dopisu ÚR KAN novému policejnímu prezidentovi plk. Janu Švejdarovi;

 5. schválila text prohlášení KAN k chování Ruska v listopadu 2018 – viz. Příloha č. 1;

 6. projednala některé otázky příští politické spolupráce s uskupením Evropská koalice pro Prahu, v níž je KAN zastoupen;

 7. s politováním vzala vědomí zprávu o úmrtí bývalého prezidenta USA G. W. Bushe a přijala stanovisko KAN – viz. Příloha č. 2;

 8. vzala na vědomí dopis, jímž Ministerstva vnitra ČR potvrdilo, že do rejstříku politických stran a hnutí zapsalo nové složení statutárního orgánu KAN podle výsledku voleb na XXV. sněmu KAN;

 9. vyslechla informaci M. Mišky o jeho misi na generálním sněmu Koruny České a děkuje mu za reprezentaci KAN;

 10. děkuje B. Hamáčkovi za účast v publiku televizního pořadu Máte slovo, kde byl rozpoznán jako člen KAN;

 11. děkuje M. Tauschovi za nedávné texty, dopisy, prohlášení;

 12. upozorňuje, že členské příspěvky na rok 2019 budou vybírány na lednovém zasedání ÚR KAN nebo převod na účet č. 2401210542, kód banky 2010 – Fio banka, splatnost příspěvků je do 31. 1. 2019;

 13. diskutovala možnosti podání ústavní žaloby na prezidenta ČR;

 14. pověřuje R. Hrušku zřízením e-mailových adres členů ÚR a RRK na doméně kan.cz – viz. Příloha č. 3;

 15. stanovila termíny dalších jednání ÚR do května 2019 na 12. ledna, 2. února, 2. března, 23. března, 13. dubna, výjezdní zasedání dne 4. května v Plzni.

 

Přijato sedmi hlasy.

Přítomní členové KAN včetně členů ÚR: Domlátil, Hamáček, Komers, Matějka, Miška, Pochman, Pochmanová, Protiva, Tausch.

Příští zasedání ÚR KAN je plánováno na sobotu 12. ledna 2019.


 

Usnesení ÚR KAN 1.12.2018 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 77 hostů a žádný člen