• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 16.3.2019

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

7. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 16.3.2019
 

 

Ústřední rada KAN

  1. si připomněla včerejší 80. výročí úplného obsazení českých zemí německými okupačními vojsky;

  2. projednala seznam a pořadí kandidátů KAN do Evropského parlamentu a pověřila volebního zmocněnce KAN M. Mišku, aby seznam nominovaných kandidátů pro celostátní kandidátní listinu KAN předal se všemi přílohami na Ministerstvo vnitra ČR, které registruje kandidátní listiny, a to nejpozději do 19. 3. 2019 do 16:00 h;

  3. prodiskutovala náměty na obsah televizního spotu s doporučením, aby byly respektovány rady a zásady formulované filmařem J. Krausem;

  4. přijala informaci o předběžném pozvání předsedy KONS na celostátní sněm Konzervativní strany, který se má konat v Praze dne 13. dubna 2019. KAN zastoupí místopředseda M. Miška. Vzhledem k tomu, že termín sněmu KONS se shoduje schváleným datem příštího zasedání Ústřední rady KAN, 8. zasedání ÚR KAN se bude konat až od 12 hodin;

  5. sleduje a přikládá velkou důležitost dnešnímu 1. kolu prezidentských voleb ve Slovenské republice a přeje Slovákům, aby zvolili do prezidentského úřadu SR osobu alespoň tak kvalitní, jakou je současný prezident Andrej Kiska, který se rozhodl skončit ve své funkci.

 

Přijato: pěti hlasy.

Přítomni: Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Protiva
Omluven: Pochman, Tausch

 

Příští 8. zasedání ÚR KAN je plánováno na sobotu 13. dubna 2019 od 12:00 h v Praze1, Opletalově ulici.

 


 

Usnesení ÚR KAN 16.3.2019MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 176 hostů a žádný člen