Usnesení ÚR KAN 4.5.2019

Vytisknout

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

9. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 4.5.2019
 

 

Ústřední rada KAN se sešla v Plzni v salonku hotelu Central u příležitosti oslav 74. výročí osvobození Plzně americkou armádou:

 

 1. bere na vědomí informaci hospodáře M. Matějky o přijatých fakturách za výrobu rozhlasového a televizního spotu KAN a schvaluje proplacení těchto faktur výrobci těchto spotů panu Jiřímu Krausovi;

 2. vzala na vědomí informaci hospodáře M. Matějky o obdržení Výzvy k zabezpečení možnosti zpětného nahlížení na platební transakce na zvláštním účtu politického hnutí od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. V souvislosti s tím pověřuje předsedu J. Domlátila a místopředsedu M. Mišku uzavřením dodatku ke Smlouvě o zveřejnění údajů o transparentním účtu č. 50001968 v síti Internet s Fio bankou a.s.;

 3. v souvislosti s volbami do EP 2019 Ústřední rada:

  a) bere na vědomí informaci předsedy J. Domlátila o tom, že rozhlasové spoty i televizní spot jsou odevzdány Českému rozhlasu, resp. České televizi, přibližné časy vysílání televizního spotu KAN jsou uvedeny v příloze č. 1;

  b) pověřuje S. Pochmana aktualizací textu Volební výzvy KAN pro volby do EP v roce 2019 a jednáním s Tiskárnou Median s.r.o. Ostrov o vytištění volebních letáků KAN s tímto textem. Schvaluje náklady na tento tisk do maximální výše 5.000,- Kč;

  c) neschvaluje propagaci KAN formou sponzoringu a placené reklamy na Facebooku a Instagramu;

  d) bere na vědomí informace hospodáře M. Matějky ohledně nutnosti u fotografií, videí a audionahrávek publikovaných na Facebooku, Instagramu KAN uvádět jako zadavatele KAN a zpracovatele pana Jiřího Krause a žádá všechny členy KAN, aby tuto skutečnost dodržovali;

 4. schvaluje příští termíny zasedání ÚR KAN: 15. června v Praze a dále 31. srpna. výjezdní zasedání v Chodově u Karlových Varů.

 
--------------

(přijato 6 hlasy)

Přítomni: Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Pochman, Tausch

Omluveni: Protiva, Gottfriedová

Hosté: Bradová, Cholinský, Matějková, Petr Matějka, Pochmnanová, Schmidt.

 


 Příloha č. 1 Usnesení UR KAN ze dne 4.5.2019

 

Kompletní přehled přibližných vysílacích časů volební prezentace KAN

 

Pondělí 29.04.19 :
10,50h ČT 24 Volební interview - J.Domlátil - KAN

Sobota 04.05.19 :
14,05h – 14,55h ČT 24
    ( Názory osmi lídrů (KAN, SNČR, NS, COS, AVE, RDS, DSSS, SPR-RSČ )

Středa 08.05.19 :
6,37h ČT 2 - televizní spot KAN
15,54h ČT 1 - televizní spot KAN
19,14h ČT 2 - televizní spot KAN

Čtvrtek 09.05.19 :
5,40h ČRo Vltava – M.Gottfriedová
11,07h ČT 2 - televizní spot KAN
14,56h ČT 1 - televizní spot KAN
19,04h ČT 2 - televizní spot KAN
23,42h ČRo Dvojka – M.Gottfriedová

Pátek 10.05.19 :
5,43h ČRo Vltava – M.Gottfriedová
10,55h ČT 2 - televizní spot KAN
15,16h ČT 2 - televizní spot KAN
16,10h ČT 1 - televizní spot KAN
19,40h ČRo Regionální vysílání – M.Gottfriedová

Sobota 11.05.19 :
10,44h ČT 2 - televizní spot KAN
15,17h ČT 1 - televizní spot KAN
19,28h ČT 2 - televizní spot KAN

Neděle 12.05.19 :
5,54h ČRo Vltava – M.Gottfriedová
10,55h ČT 2 - televizní spot KAN
15,35h ČT 1 - televizní spot KAN
19,00h ČT 2 - televizní spot KAN
23,30h ČRo Dvojka – M.Gottfriedová

Pondělí 13.05.19 :
10,51h ČT 2 - televizní spot KAN
14,05h ČT 1 - televizní spot KAN
16,57h ČT 1 - televizní spot KAN
19,31h ČRo Regionální vysílání – M.Gottfriedová
23,57h ČRo Radiožurnál - M.Gottfriedová

Úterý 14.05.19 :
11,52h ČT 1 - televizní spot KAN
14,48h ČT 1 - televizní spot KAN
16,59h ČT 1 - televizní spot KAN
23,43h ČRo Dvojka – M.Gottfriedová

Středa 15.05.19 :
4,58h ČRo Radiožurnál - M.Gottfriedová
5,45h ČRo Vltava – M.Gottfriedová
11,51h ČT 1 - televizní spot KAN
14,16h ČT 1 - televizní spot KAN
17,01h ČT 1 - televizní spot KAN

Čtvrtek 16.05.19 :
11,51h ČT 1 - televizní spot KAN
15,00h – 16,00h ČRo Radiožurnál - K.Protiva
    ( živá diskuse osmi lídrů subjektů – KAN, DSSS, KA, KSČM, Mor, PR, JP?, AVE )
15,04h ČT 2 - televizní spot KAN
16,47h ČT 2 - televizní spot KAN
19,41h ČRo Regionální vysílání – M.Gottfriedová

Pátek 17.05.19 :
11,00h ČT 2 - televizní spot KAN
mezi 14h a 16h ČRo síť regionálních stanic – vizitka lídra – J.Domlátil
15,33h ČT 2 - televizní spot KAN
16,16h ČT 1 - televizní spot KAN
23,42h ČRo Dvojka – M.Gottfriedová

Sobota 18.05.19 :
5,57h ČRo Vltava – M.Gottfriedová
10,27h ČT 2 - televizní spot KAN
15,25h ČT 1 - televizní spot KAN
18,57h ČT 2 - televizní spot KAN
19,55h ČRo Radiožurnál - M.Gottfriedová

Neděle 19.05.19 :
5,58h ČRo Vltava – M.Gottfriedová
10,33h ČT 2 - televizní spot KAN
15,46h ČT 1 - televizní spot KAN
19,05h ČT 2 - televizní spot KAN
23,38h ČRo Dvojka – M.Gottfriedová

Pondělí 20.05.19 :
4,57h ČRo Radiožurnál - M.Gottfriedová
11,05h ČT 2 - televizní spot KAN
14,00h ČT 1 - televizní spot KAN
16,52h ČT 1 - televizní spot KAN
19,41h ČRo Regionální vysílání - M.Gottfriedová

Úterý 21.05.19 :
5,40h ČRo Vltava – M.Gottfriedová
12,11h ČT 2 - televizní spot KAN
16,45h ČT 1 - televizní spot KAN
19,08h ČT 2 - televizní spot KAN

Středa 22.05.19 :
11,50h ČT 1 - televizní spot KAN
13,52h ČT 2 - televizní spot KAN

 


 

Usnesení ÚR KAN 4.5.2019MS Word formát Microsoft Word