• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 15.6.2019

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

10. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 15.6.2019
 

Ústřední rada KAN

  1. projednala (návazně na schůzku vedení KAN 27.5.2019), výsledky květnových voleb do EP a výsledky, jichž KAN dosáhl, a děkuje voličům KAN za jejich hlasy;

  2. diskutovala způsob zapojení a spolupráci členů KAN při volbách a motivaci známých příznivců KAN, která se projevila při volbách do EP;

  3. vzala na vědomí informaci M. Matějky o provedených změnách a o zvýšení transparentnosti účtů KAN na úroveň vyhovující příslušného úřadu pro dohled;

  4. přijímá s uspokojením skutečnost, že úřadu prezidenta Slovenské republiky se dnes ujímá Zuzana Čaputová, s nadějí, že sousední Slovensko bude mít nadále ve svém čele přijatelně důstojnou osobu. ÚR KAN paní prezidentce blahopřeje. J.Domlátil jí napíše blahopřání za KAN;

  5. projednala možnou spolupráci při krajských volbách v příštím roce a souhlasí se spoluprací se Sdružením místních samospráv popř. s dalšími spřízněnými politickými subjekty;

  6. přijala a schválila přihlášky dvou zájemců o členství v KAN, kteří se stanou řádnými členy po zaplacení členského příspěvku za rok 2019 a po předání negativního lustračního osvědčení (v jednom případě).


Přijato pěti hlasy.

Přítomni: Domlátil, Hamáček, Matějka, Pochman, Protiva

Omluveni: Miška, Tausch


Příští 11. řádné zasedání ÚR KAN je plánováno na sobotu 31. srpna 2019 v Chodově

 


 

Usnesení ÚR KAN 15.6.2019MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 93 hostů a žádný člen