Usnesení ÚR KAN 19.10.2019

Vytisknout

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

1. řádného zasedání Ustřední rady KAN

zvolené XXVI. sněmem KAN dne 19.10.2019

 

Ústřední rada KAN dne 19.10.2019

1. rozhodla, že funkci místopředsedy Ústřední rady KAN budou zastávat tři z jejích členů;

2. zvolila
a) předsedou ÚR KAN :
Ing. Františka Laudáta (5 hlasů pro, 2 hlasy neplatné),

b) místopředsedy ÚR KAN:
Ing. Jiřího Domlátila (6 hlasů)
Ing. Miroslava Matějku (7 hlasů).
Bc. Marcela Mišku (7 hlasů)

Volby řídila volební komise XXVI. sněmu KAN ve složení R.Šimková, P.Rynt, B.Bíro;

3. stanovila termín příštího řádného zasedání ÚR KAN na 7. listopadu 2019 v Praze.

 

Usnesení schváleno všemi 7 hlasy.

redakce Matějka

 

Přítomni: Domlátil, Hruška, Laudát, Matějka, Miška, Pochman, Protiva

 


 

Usnesení ÚR KAN 19.10.2019MS Word formát Microsoft Word