• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 2.3.2019

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

6. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 2.3.2019
 

 

Ústřední rada KAN

 1. schválila účetní uzávěrku hospodaření KAN v roce 2018, kterou zajistil a předložil M. Matějka a uložila M. Matějkovi zajistit audit hospodaření KAN za rok 2018;

 2. projednala přípravu kandidátní listiny KAN pro volby do Evropského parlamentu poté, co vyslechla informaci M. Matějky o kandidátech, kteří souhlasí s vlastní kandidaturou nebo přicházejí v úvahu;

 3. rozhodla pokračovat v sestavení samostatné kandidátní listiny a v přípravě volební kampaně KAN, a to i v případě že počet kandidátů nedosáhne plného počtu 21 kandidátů;

 4. schvaluje a doporučuje zaplatit volební kauci za KAN pro volby do EP 2019 ve výši 19.000,- Kč;

 5. uložila M. Matějkovi dotvořit a zkompletovat seznam kandidátů KAN do Evropského parlamentu včetně povinných náležitostí a doprovodných potvrzení předkládaných jednotlivými kandidáty;

 6. jednala o námětech na volební propagaci KAN předložených členy ÚR a V. Rotta, který nabízí spolupráci ve dnech 6. až 10. března, kdy bude přítomen v Praze;

 7. diskutovala požadavek J. Domlátila, aby všichni členové KAN dodržovali přinejmenším standardní společenskou úroveň komunikace a jednání jak s jinými členy KAN, tak s bezúhonnými občany na veřejnosti a zejména v médiích veřejnosti dostupných;

 8. uložila K. Protivovi a J. Domlátilovi připravit konečné znění „Výzvy voličům KAN“;

 9. požádala K. Protivu, aby objednal zhotovení dalších 100 kusů plechových otvíráků s logem KAN v původních barvách;

 10. jednala s filmařem Jiřím Krausem, (pozvaným na dnešní jednání) o zásadách a podmínkách pro natočení volebního televizního spotu KAN;

 11. stanovila tyto termíny příštích jednání ÚR KAN: 16.březen, 13.duben, 4.květen (Plzeň), 8.červen, 13.červenec (Pchery?), 14.září, 12.říjen, 9.listopad, 7.prosinec (K.Vary, Chodov).

 

Přijato sedmi hlasy.
 
Přítomni: Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Pochman, Protiva, Tausch

Hosté: B. Bíro, J.Kraus

 


 

Usnesení ÚR KAN 2.3.2019MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 79 hostů a žádný člen