• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 2.2.2019

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

5. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 2.2.2019
 

 

Ústřední rada KAN

  1. projednala přípravu kandidátní listiny KAN pro volby do Evropského parlamentu a pověřila přípravou kandidátní listiny M. Matějku. Ke spolupráci s ním vyzývá všechny své členy;

  2. prodiskutovala strategii vedení volební kampaně KAN ve volbách do Evropského parlamentu včetně přípravy volebních materiálů;

  3. odsoudila nedůstojné a nepřijatelné chování poslance SPD Lubomíra Volného v Poslanecké sněmovně dne 1. 2. 2019;

  4. považuje za nezákonnou připravenou novelu zákona týkající se zdanění peněžitých náhrad za nevracenou část majetku, zabaveného církvím komunistickým státem v době totality, kterou Poslanecká sněmovna schválila 23. ledna 2019. Tato novela zákona byla navržena a prosazena poslanci KSČM = právní nástupkyně zločinné KSČ, která majetek církvím zcizila. Bohužel při současném rozložení politických sil v Poslanecké sněmovně tento návrh podpořili poslanci současné vládní koalice a dále poslanci SPD. V této souvislosti ÚR KAN vyzývá senátory Parlamentu České republiky, aby svými hlasy tuto nehoráznou změnu zákona zamítli a vrátili zpět Poslanecké sněmovně.

 

Přijato pěti hlasy.

Přítomni: Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Protiva
Omluveni: Pochman, Tausch

 


Příští 6. řádné zasedání ÚR KAN je plánováno na sobotu 2. března 2019 v Praze 2

 


 

Usnesení ÚR KAN 2.2.2019MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 12 hostů a žádný člen