• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Zápis z jednání XXV. sněmu KAN 20.10.2018

 

Zápis z jednání XXV. sněmu KAN konaného dne 20. října 2018
(zápis prováděn přímo do počítače)

přítomno: 14 delegátů (viz. prezenční listina - příloha č. 1)
místo konání: restaurace U Pramene, Praha 6

Program jednání:
 

1) Registrace delegátů KAN probíhala od 10,30 do 11,00 h

2) Zahájení sněmu a přivítání hostů, volba moderátorů a orgánů sněmu (mandátové a volební komise,
   návrhové komise, zapisovatelé, ověřovatelé zápisu) - 11,00 - 11,05 h

Zahájení sněmu: p. Domlátil

Přivítání hosta: p. Struha

Moderátorem sněmu zvolen p. Miška: 13 pro, 1 se zdržel

Zvolena mandátová a návrhová a volební komise ve složení:

Návrhová komise: p. Domlátil, p. Hamáček - 12 pro, 2 se zdržel

Mandátová komise: p. Protiva, p. Svoboda – 12 pro, 2 se zdrželi

Volební - p. Čumpelík, p. Rynt - 12 pro, 2 se zdrželi

Ověřovatelé zápisu: p. Miška, p. Pochman - 12 pro, 2 se zdrželi

Zapisovatel jmenovaný Ústřední radou: p. Matějka

 

3) Schválení programu, jednacího řádu a volebního řádu Sněmu - 11,05 - 11,10 h

Schválení programu sněmu – 14 pro

schválení jednacího řádu sněmu – 14 pro

schválení volebního řádu sněmu - 14 pro

4) Zpráva hospodáře a RRK o hospodaření KAN – 11,10 - 11,15 h

přednesl p. Matějka - hospodář KAN (společná zpráva hospodáře a RRK KAN) - zpráva viz. příloha č. 3
 

5) Vystoupení hosta: p. Struha – zástupce Konzervativní strany – 11,15 – 11,20 h
 

6) Zpráva předsedy KAN - 11,20 - 12,10 h - přednesl předseda p. Domlátil - činnost KAN od sněmu z r. 2016

celá zpráva viz. příloha č. 2.

7) Stanovení počtu ÚR KAN pro další dvouleté období - 12,10 - 12,15 h

Návrh na počet členů ÚR a RRK:

Návrh ÚR - 7 členů - 14 pro - návrh byl přijat

Návrh RRK - 3 členů - 14 pro - návrh byl přijat

8) Představení kandidátů do ÚR a RRK – 12,15 - 12,30 h

Kandidáti do ÚR:

p. Domlátil, p. Hamáček, p. Hruška, p. Matějka, p. Miška, p. Pochman, p. Protiva, p. Tausch

Kandidáti do RRK

p. Bíro, p. Hučín, p. Kolář, sl. Šimková, p. Svoboda

 

   Ve 12,30 h byla vyhlášena přestávka na oběd. Přestávka skončila ve 13,30 h.

 

9) Ve 13,00 hodin proběhly volby do ÚR a RRK. Po volbách probíhalo počítání hlasů: 13,30–13,45 h.


10) Vyhlášení výsledků voleb do ÚR a RRK - 13,45 – 13,50 h

předseda volební komise p. Rynt vyhlásil výsledky voleb do ÚR KAN a RRK KAN.

Výsledky voleb:

14 platných hlasů do ÚR KAN, 13 platných hlasů do RRK KAN

Do ÚR zvoleni jako členové:

Domlátil – 12 hlasů, Hamáček - 12 hlasů, Matějka - 14 hlasů, Miška – 13 hlasů, Pochman - 11 hlasů, Protiva - 9 hlasů, Tausch – 10 hlasů

a jako náhradník:

 1. Hruška – 6 hlasů

Do RRK zvoleni jako členové:

Bíro – 9 hlasů, Hučín - 9 hlasů, Šimková – 9 hlasů

a jako náhradníci:

 1. Kolář – 6 hlasů
 2. Svoboda – 5 hlasů


11) Zasedání nové ÚR a RRK a vyhlášení výsledků voleb předsedy KAN, místopředsedů KAN,
     předsednictva ÚR KAN a předsedy RRK KAN – 13,50 - 14,00 h

Předsedou ÚR KAN zvolen p. Domlátil - 5 hlasů

Místopředsedy ÚR KAN zvoleni: p. Miška – 5 hlasů, p. Hamáček – 4 hlasů, nezvolen p. Matějka – 3 hlasy

Příští zasedání ÚR KAN se koná dne 3. listopadu 2018 v 11:00 hod. v Praze.

Předsedkyní RRK KAN byla zvolena sl. Šimková.


12) Diskuse k přednesené zprávě předsedy a k další činnosti KAN - 14,00 - 15,30 h

 1. Pochman – informoval o své kandidatuře v komunálních volbách v Chodově a kandidatuře v senátních volbách v Sokolově;
 2. Miška – informoval o své kandidatuře v komunálních volbách v Pcherách;
 3. Hamáček – vyzval k větší aktivitě všechny členy KAN;
 4. Hučín - informace o situaci v Přerově
 5. Bezděk – zamýšlel se nad další budoucností KANu
 6. Matějka – navrhl, aby KAN uspořádal konferenci k 30. výročí obnovení činnosti v r. 2020.

13) Usnesení sněmu KAN - 15,30 -15,40 h

 1. Čumpelík – přednesl návrh na doplnění usnesení o následující bod: KAN podporuje veškerá opatření proti islamizaci Evropy – o tomto bodu bylo hlasováno zvlášť: 5 pro, 1 se zdržel, 4 proti – přítomno 10 delegátů, doplnění tohoto bodu do usnesení sněmu nebylo schváleno;
 2. Matějka – sněm ukládá ÚR KAN připravit konferenci k 30. výročí obnovení činnosti KAN v r. 2020 – o tomto bodu bylo hlasováno zvlášť: 10 pro – doplnění tohoto bodu do usnesení sněmu bylo schváleno;
  p. Matějka - přečetl návrh usnesení sněmu KAN

                  10 pro (4 delegáti sněmu odešli) - návrh usnesení sněmu byl přijat

                  usnesení tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
 

  Předseda p. Domlátil závěrečným slovem ukončil v 15,40 h jednání 25. sněmu KAN.

V Praze 20. 10. 2018

Zapsal: Miroslav Matějka

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 83 hostů a žádný člen