• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Zpráva hospodáře a RRK pro XXV. sněm KAN 2018

 

Příloha č. 3 zápisu z jednání XXV. sněmu KAN

 

Společná zpráva hospodáře a Revizní a rozhodčí komise KAN

(XXV. sněm KAN, Praha 20. 10. 2018)

 

Účetnictví KAN je vedeno v souladu se zákonem o politických stranách a hnutích, účtujeme v podvojném účetnictví.

Účetní rok 2017 skončil ztrátou ve výši 6.009,29 Kč. K 1. 1. 2017 činila finanční hotovost v pokladně 5605,-- Kč a na běžném účtu KANu u ČSOB 28.415,55 Kč. Tento účet byl v roce 2017 zrušen a peněžní prostředky převedeny do FIOBanky. Zde byly na základě zákona o politických stranách založeny dva účty. Běžný účet pro provozní činnost č. 2401210542/2010, na tento účet jsou zasílány členské příspěvky od členů KAN. Dále byl zřízen účet pro přijímání darů č. 50001968/2010, na tento účet jsou přijímány dary od fyzických a právnických osob. Na těchto účtech byl k 31. 12. 2017 zůstatek ve výši 324.705,77 Kč a na pokladně ve výši 6.283,- Kč. Celkové finanční prostředky KANu tedy k 31. 12. 2017 byly ve výši 330.988,77 Kč.

V roce 2017 byly KANu poskytnuty 3 dary. Od dvou fyzických osob v celkové výši 7.000,- Kč a na základě darovací smlouvy od TOP09 částka ve výši 295.978,- Kč. Dalším zdrojem příjmů byly členské příspěvky. Členské příspěvky za rok 2017 byly ve výši 7.840,- Kč. Dalším zdrojem příjmů byly úroky z vkladů ve výši 2,11 Kč. Celková výše příjmů za rok 2017 činila 310.820,11 Kč.

Účetnictví za rok 2017 zpracovala účetní firma UniTax Consulting s.r.o. z Plzně a zároveň se podařilo provést i audit účetnictví tak, že KAN dodržel zákonnou lhůtu pro podání výroční zprávy za rok 2017, tj. nejpozději do 31. 3. 2018. Za řádné vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky bych chtěl jménem svým i jménem ÚR a RRK KAN Ing. Jindřišce Šilhánkové tímto poděkovat.

Audit provedla auditorská společnost a.t.c. AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., auditor Ing. Pavel Holub z Plzně. Výrok auditora zní, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace KANu a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

V letošním roce 2018 KAN přijal další 2 dary od TOP09 v souhrnné výši 81,5 tis. Kč. V roce 2018 byly financovány komunální a senátní volby. Zároveň proběhla konference k 50. výročí vzniku KAN. Celkové výdaje v r. 2018 doposud činily 143.947,40 Kč. Na všech účtech KANu máme k dnešnímu dni zůstatek 269.266,37 Kč.

Děkujeme za pozornost.

 

Miroslav Matějka, místopředseda ÚR KAN

Vladimír Hučín, předseda RRK

 


 

Zpráva hospodáře a RRV pro XXV. sněm KAN 2018 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 63 hostů a žádný člen