• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Zpráva hospodáře a RRK pro XXII. sněm KAN 23.11.2013

 

Společná zpráva hospodáře a Revizní a rozhodčí komise KAN

(XXII. sněm KAN, Praha 23. 11. 2013)

 

Účetnictví KAN je vedeno v souladu se zákonem o politických stranách a hnutích, účtujeme v podvojném účetnictví.

Účetní rok 2012 skončil ziskem ve výši 1.327,81,- Kč. K 1. 1. 2012 činila finanční hotovost 27.782,-- Kč, k 31. 12. 2012 ve výši 3.595,-- Kč. Dne 10. října 2012 byl na základě rozhodnutí ÚR KAN zřízen běžný účet KAN – č. účtu 255 188 834, kód banky 0300 u ČSOB. Na tento účet mohou členové korespondenčního klubu a místní kluby zasílat členské příspěvky. Na tomto účtu byl k 31.12.2012 zůstatek ve výši 25.514,81,- Kč. Celkové finanční prostředky KANu tedy k 31.12.2012 byly ve výši 29.109,81 Kč.

V roce 2012 byly zdrojem příjmů kromě členských příspěvků i 1 dar ve výši 15 tis. Kč od fyzické osoby jako příspěvek na volby do Středočeského kraje – Změna 2012, kde KAN byl součástí koalice s ČSNS. Členské příspěvky za rok 2012 byly ve výši 9.110,- Kč. Celková výše příjmů činí 24.115,81- Kč.

Účetnictví za rok 2012 zpracovala na základě rozhodnutí ÚR KAN specializovaná účetní paní Hana Trnovská a zároveň se podařilo provést i audit účetnictví tak, že KAN dodržel zákonnou lhůtu pro podání výroční zprávy za rok 2012, tj. nejpozději do 31. 3. 2013. Za řádné vedení účetnictví bych chtěl jménem svým i jménem ÚR a RRK KAN paní Haní Trnovské tímto poděkovat.

Audit provedla auditorská společnost a.t.c. AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., auditor Ing. Pavel Holub z Plzně. Výrok auditora zní, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace KANu a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Na účtu KANu je k dnešnímu dni zůstatek 22.391,- Kč, na hotovosti 9.700,- Kč, tj. celkem 32.091,- Kč.

Děkujeme za pozornost.

Miroslav Matějka, místopředseda ÚR KAN
Romana Šimková, předsedkyně RRK

 


Společná zpráva hospodáře a RRK pro XXII. sněm KAN 23.11.2013 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 47 hostů a žádný člen