• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Zpráva hospodáře a RRK pro XXIII. sněm KAN 23.11.2013

 

Společná zpráva hospodáře a Revizní a rozhodčí komise KAN

(XXIII. sněm KAN, Praha 29. 11. 2014)

 

Účetnictví KAN je vedeno v souladu se zákonem o politických stranách a hnutích, účtujeme v podvojném účetnictví.

 

Účetní rok 2013 skončil ztrátou ve výši 2.093,12 Kč. K 1. 1. 2013 činila finanční hotovost v pokladně 3.595,-- Kč a na běžném účtu KANu u ČSOB 25.514,81 Kč. Na tento účet mohou členové korespondenčního klubu a místní kluby zasílat členské příspěvky. Na tomto účtu byl k 31. 12. 2013 zůstatek ve výši 23.914,69,- Kč a na pokladně ve výši 3.102,- Kč. Celkové finanční prostředky KANu tedy k 31. 12. 2013 byly ve výši 27.016,69 Kč.

 

V roce 2013 byly zdrojem příjmů kromě členských příspěvků i 2 dary v souhrnné výši 17 tis. Kč od 2 fyzických osob jako příspěvek na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kam KAN samostatně kandidoval v Pardubickém kraji. Členské příspěvky za rok 2012 byly ve výši 5.700,- Kč. Celková výše příjmů činí 22.724,88 Kč.

 

Účetnictví za rok 2013 zpracovala účetní firma UniTax Consulting s.r.o. z Plzně a zároveň se podařilo provést i audit účetnictví tak, že KAN dodržel zákonnou lhůtu pro podání výroční zprávy za rok 2013, tj. nejpozději do 31. 3. 2014. Za řádné vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky bych chtěl jménem svým i jménem ÚR a RRK KAN Ing. Jindřišce Pejšové, tímto poděkovat. Ing. Jindřiška Pejšová se ochotně ujala zpracováním účetnictví po nemocné bývalé účetní KANu paní Haně Trnovské.

 

Audit provedla auditorská společnost a.t.c. AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., auditor Ing. Pavel Holub z Plzně. Výrok auditora zní, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace KANu a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

 

Na účtu KANu máme k dnešnímu dni zůstatek 35.973,90 Kč a na hotovosti 8.300,- Kč, tj. celkem 44.273,90 Kč. KANu byla vrácena zaplacená volební kauce ve výši 20.000,- Kč za kandidaturu do senátu za KAN ve volebním obvodu Kladno.

 

Děkujeme za pozornost.

 

Miroslav Matějka, místopředseda ÚR KAN

Romana Šimková, předsedkyně RRK

 


Společná zpráva hospodáře a RRK pro XXIII. sněm KAN 29.11.2014 . ve formátu pdf

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 68 hostů a žádný člen