• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Zpráva předsedy pro XXV. sněm KAN 2018

 

Příloha č. 2 zápisu z jednání XXV. sněmu KAN

 

Zpráva předsedy o činnosti KAN
mezi XXIV.a XXV.sněmem KAN

 

Dobrý den vážení delegáti, dobrý den milí hosté. Chtěl bych jen stručně připomenout, čím jsme se zabývali a na co jsme reagovali během uplynulého období:

2016

Prosinec 2016

Podali jsme k registraci upravené stanovy KAN, schválené v listopadu 2016 XXIV. sněmem. Rozhodli jsme se jít do voleb do Poslanecké sněmovny.

2017

První zasedání ÚR po Novém roce potvrdilo, že se zapojíme do voleb.

Na to věcně navazovalo úsilí vyhovět novým předpisům resp. zákonům upravujícím financování politických stran. V té souvislosti jsme během roku 2017 změnili banku a zřídili několik transparentních a speciálních účtů. To proto J, že naši kolegové v Poslanecké sněmovně se snaží měnit zákony o volbách s cílem zpřísnit podmínky pro činnost malých politických subjektů.

Nejvyšší soud zrušil rozsudky v neprospěch žalobce Vl. Hučína, čímž bylo iniciováno další kolo soudního řízení. Vladimír Hučín soustavně dělá dobrou práci pro informovanost nelhostejné veřejnosti na vlastních stránkách a jinde. KAN stojí za ním.

Únor - Účast předsedy ÚR na konferenci „Stav ohrožení - svoboda médií a společnosti ve střední Evropě“. Jednalo se prakticky o 4 státy, spolupracující podle dohody ve Viszegrádu.

Kontakty Koruny České pomohly navázat spojení a později zahájit jednání KAN s TOP 09, v rámci formace „3K“.

10.dubna jsme byli přítomni na pohřbu a uctili jsme památku na našeho dlouholetého člena, vzácného člověka Ing. Františka Cigánka, který byl během života pronásledován komunistickým režimem.

Během roku se členové KAN popř. členové Ústřední rady

aktivně účastnili masivních shromáždění - květnových oslav 72. výročí osvobození Plzně americkou armádou, místních demonstrací v souvislosti s problémy v místech bydliště, oslav a demonstrací u příležitosti výročí dne 17.listopadu a jiných shromáždění.

Podíleli jsme se na politických prohlášeních vydávaných společně za „3K“.

Naši členové vystupovali v Č.televizi – v pořadu Politické spektrum, v rozhlasových diskusích ČRo Plus (Miška, Domlátil), rozhovory v tisku – Přerovský deník a jiné (Hučín, Komers).

Uspořádali jsme výjezdní květnové zasedání Ústřední rady KAN v Plzni - neformální setkání a jednání členů ústřední rady v Kladně – Ostrovci,

Založili jsme profily na sociální informační síti facebook:

Facebook - profil KAN, (Protiva, Miška, Matějka)

KANtorské listy - Hamáček

Materiály pro prezentaci KAN na www stránkách zpracovávali a upravovali mnozí (zejména Bíro, Hučín, Tausch, Matějka, Domlátil).

Kritizovali jsme

- Babišovy praktiky posilování osobní moci jeho pohrdání poctivými a proto slabými lidmi i zpětně poslance, kteří schválili ve smyslu doporučení prezidenta Zemana v tom smyslu, že podle něj ministr může být bývalý výkonný tajný agent bývalé Státní bezpečnosti významně se podílející na odhalování a paralyzování odpůrců zločinného komunistického režimu,

- Miloše Zemana jako prezidenta, opakovaně a opětovně i jako člověka za jeho chování,

- prezidenta republiky a jeho kancelář za výběr kandidátů na státní vyznamenání 28.října a předsedu vlády za souhlas s takovým výběrem,

- kancelář prezidenta republiky a okolí prezidenta na Hradě za zneužívání osobnostních chyb prezidenta, i jeho jednání, které je ovlivněno prezidentovým zdravotním stavem.

Pochopitelně - zajišťovali jsme, vyřizovali a aktualizovali jsme nezbytné náležitosti, údaje, doklady a materiály včetně účetnictví a jeho předepsaného auditu, které podmiňují další právní existenci Klubu angažovaných nestraníků. O tyto podklady a informování příslušných politických orgánů se zasloužil místopředseda ústřední rady M. Matějka.

Předseda ÚR reprezentoval KAN na generálním sněmu TOP 09.

2018

V roce 2018 jsme navázali na naši činnost v roce 2017:

Naše snaha pokračovat ve spolupráci s TOP 09 alespoň ve formě proklamované podpory a shody v postojích nebyla opětována novým vedením TOP 09

leden - proběhla dvoukolová volba prezidenta republiky. Reagovali jsme několika dopisy – podáními upozorňujícími na neférovost kampaně a voleb ve prospěch stávajícího a současně kandidujícího prezidenta.

Uvítali jsme rozhodnutí M.Mišky postavit ve Pcherech opoziční kandidátku do podzimních komunálních voleb a rozhodli jsme ho finančně podpořit.

Vražda Kuciaka a Kušnírové ve Slovenské republice – ÚR ji odsoudila prohlášením i účastí na příslušných demonstracích.

Slavnostní konference 21. 4. 2018:

Povedlo se ji uspořádat, ale pro mne (předsedu) bylo trochu zklamáním, že se vystupující resp. diskutující přítomní minimálně věnovali současným problémům a také budoucnosti KAN.

Pozdě na jaře jsme se vzdali naděje na spolupráci s TOP 09, neb nový předseda TOP09 ani do té doby nereagoval na naše dopisy, ani dostatečně nereagoval a jasně neodpovídal na společné nabídky za „3K“.

Změnili jsme a technicky modernizovali web-stránky KAN, které automaticky přejímají příspěvky na fcb KAN.

V Praze, teprve po marném čekání na vyjádření TOP09 až do začátku léta se objevila možnost spolupráce s Evropskou koalicí pro Prahu v celopražských obecních volbách. Pozdní spojení šesti subjektů se bohužel pak projevilo nepříznivě nezájmem médií při kampani a hlavně ve výsledcích voleb.

V pátek 7. září 2018 se ve Slovenské republice (Košicích) konala Konference o okupaci Košic sovětskou armádou v r.1968

Volby komunální a senátní 5. a 6. října 2018

Výsledkem byl úspěch sice malý, ale povzbudivý. Několik členů KAN se stalo členy obecních zastupitelstev a i další budou spolupracovat s vedením měst a obcí.

Během celého roku 2018 jsme upozorňovali na různé neřádstvo mj. na ohrožení ústavního systému. Kritizovali jsme nepatřičné chování a časté jednání, jímž prezident M. Zeman překračoval zejména ústavní zvyklosti a také společenské meze slušnosti.

Dodatek :

Komentář předsedy k dění ve společnosti v uplynulém období r. 2017 + 2018 :

Míra svobody a stav věcí veřejných obecně se za toto období nadále zhoršovaly. Byli jsme svědky nepochybných kroků zpět k totalitě:

Diskriminační hranice pro vstup zástupců politických subjektů do volených orgánů, úpravy volebních zákonů ve prospěch těch nejsinějších, na úkor nejslabších subjektů, většinový volební systém, jednokolové volby i pro Senát, úpravy Ústavy, volební zákon umožňující financovat volební kampaň kandidáta na prezidenta ze zahraničních státních zdrojů a prostřednictvím sponzorů ze zahraničí.

Volby

Stále živé jsou diskuse o otázkách, proč KAN, který se nikdy jako celek nezpronevěřil svým ideálům a nezpronevěřil žádné peníze, proč v domácích volbách získává tak malý počet hlasů.

Vždy po volbách se vynořují úvahy, jak na KAN napříště jak upozornit, jak upoutat pozornost médií a novinářů, a jsou navrhovány výtržnosti, bulvár zajímající aféry. Nebo naopak zaujmout seriózní voliče hlubokomyslnými úvahami a vysoce odbornými stanovisky.

Když výtržnost, tak jenom pro nesporně dobrou věc.

Volby příští – volby do Evropského parlamentu

Zdánlivě předčasná otázka: Půjdeme samostatně nebo spolu s koalicí 3K a Evropských demokratů?

Závěrem :

Tady a teď chci poděkovat všem, kdo jste pomáhali podle svých možností. Všem, kteří hájili naše postoje v místě svého bydliště. Všem členům Ústřední rady, kteří dojížděli na zasedání ÚR z Karlových Varů, Plzně, Nechanic, Kladna, Pcher, Kralup, z Přerova a Olomouce. Velice Vám děkuji. Pomáháte KAN nejen zachovat, ale i oživit.

Jiří Domlátil, 20. října 2018

 


 

Zpráva předsedy pro XXV. sněm KAN 2018 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1058 hostů a žádný člen