Charakter KAN

Vytisknout

   

 

STANOVY

Klubu angažovaných nestraníků

 

Článek I.

Název a charakter organizace

1. název organizace: Klub angažovaných nestraníků
zkrácený název: KAN

2. KAN je politickým hnutím občanů ČR,
kteří v období od 1. 7. 1948 do 17. 11. 1989
nebyli funkcionáři žádné politické strany v Československu,
členy ani kandidáty KSČ nebo KSS
placenými funkcionáři ČSM, SSM, či SČSP
ani příslušníky Lidových milicí,
a kteří nebyli v evidenci osob spolupracujících s StB (ustanovení zákona č. 451/1991 - tzv. lustrační zákon), a kteří nejsou současně členy žádné jiné politické strany nebo hnutí

3. KAN je právnickou osobou, která působí na celém území ČR, popřípadě i v zahraničí, pokud tam působí občané ČR

4. KAN se hlásí k ideálům svobody, demokracie, humanity a prosperity, respektuje a prosazuje rovnost ras, národů, národností a náboženství odmítajících násilí, a uplatňování zásady rovnosti občanů před zákonem a rovnosti příležitostí

5. KAN usiluje o nápravu křivd a potrestání zločinů, ke kterým došlo ze strany totalitních režimů, např. fašismu a komunismu, a odporuje všem snahám o nastolení totalitního systému vlády v ČR a jakéhokoliv jiného režimu omezujícího svobodu a nezávislost

6. KAN usiluje o vytvoření fungující občanské společnosti

7. KAN usiluje o spravedlnost a rovný přístup občanů ke všem politickým a společenským funkcím a ke všem sdělovacím prostředkům

8. KAN se drží kulturních a humanitních zásad křesťansko-židovské a antické civilizace, v níž vidí nezbytnou podmínku pro zachování moderní lidské společnosti v Evropě či ve světě.