Programové cíle KAN

Vytisknout

   

 

STANOVY

Klubu angažovaných nestraníků

 

Článek II.

Programové cíle

KAN si předsevzal:

1. probouzet zájem obyvatel ČR o zodpovědnou účast na veřejném politickém životě obcí, regionů a republiky

2. zajistit organizační základnu pro občany, kteří se chtějí politicky angažovat ve veřejném životě v zájmu rozvoje otevřené občanské společnosti, demokratických principů veřejné správy, spravedlivého právního řádu a pluralitní politické kultury

3. zajišťovat výběr, výchovu a přípravu osobností vhodných pro kandidaturu do zastupitelstev obcí, krajů, do Parlamentu České republiky a do Evropského Parlamentu, i do jiných volených či jmenovaných funkcí ve státní správě.

4. zajišťovat podporu vybraným kandidátům ve volebních kampaních

5. členům zvoleným za KAN do zastupitelstev obcí, krajů, do Parlamentu ČR a do Evropského parlamentu zajišťovat odborné a informační zázemí pro kvalitní výkon jejich funkcí

6. spolupracovat s demokratickými politickými stranami či hnutími a nevládními organizacemi doma i v zahraničí