• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení XX. sněmu KAN 26.11.2011

 

KLUB ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í
XX. sněmu KAN
konaného dne 26. listopadu 2011 v Praze 2

 

I. Sněm Klubu angažovaných nestraníků vzal na vědomí :

1. Zprávu předsedy ÚR o činnosti ÚR KAN od XIX. sněmu

2. Informaci o postupu vlády ČR ve věci pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy

3. Informaci o činnosti Nadačního fondu angažovaných nestraníků

4. Informaci o kandidatuře Karla Protivy do Senátu ČR na jaře 2011

 

II. Sněm Klubu angažovaných nestraníků schválil:

1. Společnou zprávu hospodáře a Rozhodčí a revizní komise o hospodaření KAN

 

III. Sněm KAN

1. Stanovil pro počínající volební období orgánů KAN, že Ústřední rada KAN bude devítičlenná a Revizní a rozhodčí komise tříčlenná.

2. Zvolil novou Ústřední radu KAN

3. Zvolil novou Rozhodčí a revizní komisi KAN

 

IV. Sněm KAN vzal na vědomí výsledek voleb do ÚR a RRK s tím, že :

1. Do Ústřední rady KAN pro nastávající volební byli zvoleni tito členové:

Domlátil Jiří, Holba Pavel, Hučín Vladimír, Kolář Josef, Machač Jiří, Matějka Miroslav, Protiva Karel, Svoboda Miloslav, Vlášek Josef.

Náhradníkem Ústřední rady KAN byl zvolen Jaroslav Bezděk.

2. Nová Ústřední rada KAN zvolila svým předsedou Pavla Holbu, a svými místopředsedy Jiřího Domlátila, Miroslava Matějku a Vladimíra Hučína

3. Do Rozhodčí a revizní komise KAN pro nastávající volební období byli zvoleni tito členové: Biro Barnabáš, Miška Marcel, Šimková Romana.

4. Nová Rozhodčí a revizní komise KAN zvolila svou předsedkyní Romanu Šimkovou.

 

V. Sněm Klubu angažovaných nestraníků uložil:

1. Ústřední radě KAN svolat v roce 2012 sněm KAN, který se bude zabývat mj. návrhem na změnu stanov Klubu angažovaných nestraníků.

 

Při hlasování o návrhu tohoto usnesení bylo na sněmu přítomno 14 delegátů s platným volebním hlasem. Usnesení sněmu KAN bylo schváleno 14ti hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

26. listopadu 2011

Za správnost : Jiří Domlátil, Romana Šimková

 


Usnesení XX. sněmu KAN 26.11.2011 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 217 hostů a žádný člen