• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení XXII. sněmu KAN 23.11.2013

 

KLUB ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í
XXII. sněmu KAN
konaného dne 23. listopadu 2013 v Praze 6

 

 

I. Sněm KAN zvolil:

 1. moderátotem sněmu Josefa Koláře.
 2. zvolil mandátovou a návrhovou komisi ve složení Biro Barnabáš, Domlátil Jiří, Šimková Romana.
 3. volební komisi ve složení Bezděk Jaroslav, Rynt Pavel.
 4. ověřovatele zápisu ve složení Miška Marcel a Svoboda Miloslav.

II. Sněm KAN vzal na vědomí:

 1. Zprávu předsedy o činnosti ÚR KAN od XXI. sněmu KAN (viz příloha č. 1).
 2. Informaci o činnosti Nadačního fondu angažovaných nestraníků.
 3. Informaci o kandidatuře KAN v předčasných volbách do Sněmovny ČR ve volebním obvodu Pardubického kraje.

III. Sněm KAN schvaluje:

 1. Společnou zprávu hospodáře a RRK o hospodaření KAN od XXI. sněmu KAN (viz příloha č. 2).

IV. Sněm KAN

 1. Stanovil pro volební období počínající dnešním dnem, že Ústřední rada KAN bude sedmičlenná.
 2. Zvolil novou Ústřední radu KAN ve složení – Matějka Miroslav, Holba Pavel, Domlátil Jiří, Hučín Vladimír, Vlášek Josef, Biro Barnabáš, Protiva Karel a náhradníky ÚR KAN v pořadí: 1. Kolář Josef, 2. Svoboda Miloslav.
 3. Zvolil novou Rozhodčí a revizní komisi KAN – Miška Marcel, Šimková Romana, Viktora Zdeněk.

V. Sněm KAN vzal na vědomí:

 1. Nová Ústřední rada KAN zvolila svým předsedou Pavla Holbu a místopředsedy p. Jiřího Domlátila, p. Vladimíra Hučína a p. Miroslava Matějku.
 2. Nová Rozhodčí a revizní komise KAN zvolila svou předsedkyní Romanu Šimkovou.

 

Při hlasování o návrhu tohoto usnesení bylo na sněmu přítomno 10 delegátů s platným volebním hlasem.

Usnesení XXII. sněmu KAN bylo schváleno 10 ti hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Za správnost: návrhová komise XXII. sněmu KAN, 23.11.2013: Barnabáš Biro, Domlátil Jiří, Šimková Romana

 


 

Usnesení XXII. sněmu KAN 23.11.2013 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 236 hostů a žádný člen