• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení XXIII. sněmu KAN 29.11.2014

 

KLUB ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í
XXIII. sněmu KAN
konaného dne 29. listopadu 2014 v Praze 6

 

 

I. Sněm KAN zvolil:

1. moderátorem sněmu Karla Protivu;

2. zvolil mandátovou a návrhovou komisi ve složení Biro Barnabáš, Domlátil Jiří;

3. volební komisi ve složení Bezděk Jaroslav, Čumpelík Jiří;

4. ověřovatele zápisu ve složení Biro Barnabáš, Domlátil Jiří.

II.  Sněm KAN vzal na vědomí:

1. Zprávu místopředsedy o činnosti ÚR KAN od XXII. sněmu KAN (viz Příloha č. 1)

2. Informaci o kandidatuře KAN ve volbách do Evropského parlamentu a v senátních volbách v r. 2014.

III. Sněm KAN schvaluje:

 1. Společnou zprávu hospodáře a RRK o hospodaření KAN od XXII. sněmu KAN (viz Příloha č. 2).

 2. Změnu stanov ve znění dle Přílohy č. 3.

 3. Prohlášení KAN k 25. výročí 17. listopadu 1989 (viz. Příloha č. 4).

IV.  Sněm KAN

 1. Stanovil pro volební období počínající dnešním dnem, že Ústřední rada KAN bude sedmičlenná.

 2. Zvolil novou Ústřední radu KAN ve složení – Biro Barnabáš, Miška Marcel, Matějka Miroslav, Protiva Karel, Domlátil Jiří, Hučín Vladimír, Kolář Josef.
  Náhradník ÚR KAN zvolen nebyl, kandidát Svoboda Miloslav nezískal 10 % hlasů potřebných pro zvolení náhradníka.

 3. Zvolil novou Rozhodčí a revizní komisi KAN – Mgr. Rynt Pavel, Bc. Šimková Romana, Viktora Zdeněk.

 4. Zvolil čestným předsedou KANu Ing. Pavla Holbu, CSc. Sněm Pavlu Holbovi děkuje za jeho dlouholetou činnost pro KAN, především za jeho 19-ti leté působení ve funkci předsedy KAN. 

V.  Sněm KAN vzal na vědomí:

 1. Nová Ústřední rada KAN zvolila svým předsedou Ing. Jiřího Domlátila a místopředsedy,
  Bc. Marcela Mišku, MUDr. Karla Protivu a Ing. Miroslava Matějku.
 2. Nová Rozhodčí a revizní komise KAN zvolila svou předsedkyní Bc. Romanu Šimkovou.

VI.  Sněm Klubu angažovaných nestraníků připomíná:

 

     1. Všem členům KANu povinnost zaplatit členské příspěvky na rok 2015 nejpozději do 31. ledna 2015.

Při hlasování o návrhu tohoto usnesení bylo na sněmu přítomno 9 delegátů s platným volebním hlasem.

Usnesení XXIII. sněmu KAN bylo schváleno 8-mi hlasy, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování.

Za správnost: návrhová komise XXIII. sněmu KAN, 29. 11. 2014:

Barnabáš Biro, Domlátil Jiří.

 

 


 

Usnesení XXIII. sněmu KAN 29.11.2014 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 141 hostů a žádný člen