• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení XXIV. sněmu KAN 26.11.2016

 

 

Příloha č. 5 zápisu z jednání XXIV. sněmu KAN 

 

KLUB ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í
XXIV. sněmu KAN
konaného dne 26. listopadu 2016 v Praze 6

 

I. Sněm KAN zvolil:

 1. moderátorem sněmu Marcela Mišku;
 2. zvolil mandátovou a návrhovou komisi ve složení Biro Barnabáš, Domlátil Jiří;
 3. volební komisi ve složení Bezděk Jaroslav, Plamínek Michal;
 4. ověřovatele zápisu ve složení Hamáček Bohuslav, Pochman Stanislav.

 

II. Sněm KAN vzal na vědomí:

 1. Zprávu předsedy o činnosti ÚR KAN od XXIII. sněmu KAN (viz příloha č. 2 zápisu)

 

III. Sněm KAN schvaluje:

 1. Společnou zprávu hospodáře a RRK o hospodaření KAN od XXIII. sněmu KAN (viz příloha č. 3 zápisu).
 2. Změnu stanov ve znění dle přílohy č. 4 zápisu.

 

IV. Sněm KAN

 1. Stanovil pro volební období počínající dnešním dnem, že Ústřední rada KAN bude sedmičlenná.
 2. Zvolil novou Ústřední radu KAN ve složení – Biro Barnabáš, Domlátil Jiří, Hamáček Bohuslav, Matějka Miroslav, Miška Marcel, Pochman Stanislav, Protiva Karel.
 3. Zvolila náhradníka ÚR KAN Ing. Josefa Koláře.
 4. Zvolil novou Rozhodčí a revizní komisi KAN – p. Vladimír Hučín, Mgr. Rynt Pavel, Bc. Šimková Romana.
 5. Zvolil čestným předsedou KANu Ing. Jaroslava Bezděka.

 

V. Sněm KAN vzal na vědomí:

 1. Nová Ústřední rada KAN zvolila svým předsedou Ing. Jiřího Domlátila a místopředsedy Bc. Marcela Mišku, MUDr. Karla Protivu a Ing. Miroslava Matějku.
 2. Nová Rozhodčí a revizní komise KAN zvolila svým předsedou p. Vladimíra Hučína.

 

VI. Sněm Klubu angažovaných nestraníků připomíná:

 1. Všem členům KANu povinnost zaplatit členské příspěvky na rok 2017 nejpozději do 31. ledna 2017.

  

Při hlasování o návrhu tohoto usnesení bylo na sněmu přítomno 14 delegátů s platným volebním hlasem.

Toto usnesení XXIV. sněmu KAN bylo schváleno 14-ti hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Za správnost: návrhová komise XXIV. sněmu KAN, 26. 11. 2016 - Barnabáš Biro, Domlátil Jiří.

 


 

Usnesení XXIV. sněmu KAN 26.11.2016 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 73 hostů a žádný člen