• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Chronologie KAN

 

 

Chronologie KAN v roce 1968

(podle archivu manželů Rybáčkových a diplomové práce A. Korába z r.1991)

 

14. března   V Literárních listech vychází stať A. Klimenta, "Aktivita nepojmenovaných"

březen

  V "Budníku" (dnes zbořené dřevěné budově Ústavu anorganické chemie ČSAV v Dejvicích naproti průčelí dnešní VŠChT - Technická 1905) se uskutečnila po vedením Ludvíka Rybáčka schůzka mladých vysokoškoláků (většinou absolventů ročníku 1964 biologie a chemie PFUK)
20.? března  

Schůzka v hostinci "Na Šumavě" řízená L. Rybáčkem.

Přítomni:
Ludvík Rybáček Ivan Jonáš Jaroslav Dědek Jiří Tintěra Zdena Janglová Josef Michl Marta Tintěrová Pavel Holba Jiřina Mlýnková Jiří Ševčík Vladimír Hančil Leoš Novák

Rozhodnutí o názvu spolku: KAN

březen   Přípravné schůzky v bytě Mlýnkových (příprava ustavující schůze: Programové prohlášení + Stanovy)
5.dubna   Ustavující schůze v posluchárně VŠChT v Dejvicích řízená Rybáčkem s 12- členným přípravným výborem, do výboru kooptováni z pléna Jan Štěpánek a Andrej Gjurič Přítomno cca 200 lidí, z nichž 144 podepsalo žádost o registraci KAN určenou na NVP. Rozhodnuto (hlasováním), že členové politických stran nemohou být členy KAN.

7.dubna

  Žádost o registraci KAN podána na Národní výbor hl.m.Prahy

7-11.dubna

  Schůzka cca 10 intelektuálů v bytě Václava Havla. Rybáček oznámil vznik KAN. Ivan Sviták se přihlásil za člena. Přítomen prof. Václav Černý.
11.dubna   V Literárních listech otištěno oznámení o vzniku KAN
11.dubna   Beseda KAN a K231 v chemickém ústavu PFKU na Albertově. Přítomno cca 400 lidí
18.dubna   Veřejná beseda KAN: I. Sviták, P. Kopta, J. Langer. Přítomno cca 700 lidí
14.dubna   Schůzka KAN s představiteli NF: V. Mlynář + J. Hájek (KSČ), I. Pavlis (ČSS), P. Kypta (ČSL)
28.dubna   Zakládající schůze KAN v Olomouci a Gottwaldově
29.dubna   Schůzka představitelů KAN (Rybáček, Mlýnková, Štěpánek, Novák) s ministrem vnitra Pavlem. Ministr není vznikem KAN nadšen, doporučuje opatrnost. Ministr doporučuje podat žádost o celostátní registraci na MV (krátce na to byla tato žádost na Ministerstvo vnitra podána).
1.května  

Účast KAN na oficiální májovém průvodu v Praze - přidalo se asi 10 000 lidí. Prezidentovi Svobodovi předali představitelé KAN kytici a Programové prohlášení.

Hesla: KAN ví co chce. V politice čisté ruce. Kdo se bojí opozice, ten se bojí o pozice. Lidé jako Novotný ať se drží u plotny. Rozpustit politickou složku StB v HNO3.

KAN vzbudil mezinárodní ohlas. Průvodová formace Lidových milicí zdržovala zařazení KAN do průvodu.

7.května   Založen KAN - výtvarných umělců (Jiří Trnka, Jan Bauch + 8 dalších)
14.května   V Ostravě založen KAN (Ivan Sviták)
14.května   Vedení KAN dosáhlo počtu 35 lidí - sestávalo z přípravného výboru a z "brain trustu"
16.května   Dopisem Ministerstva vnitra byla povolena přípravná činnost KAN bez schválení stanov
17.května   Rybáček povolán na Městský výbor, kde byl v přítomnosti Weinbergera KAN) upozorněn na možnost zákazu připravovaného mítingu nestraníků. Míting byl nakonec povolen.
18.května  

Celostátní míting nestraníků na Žofíně - sál přeplněn, účast cca 2000 lidí, přítomni zahraniční novináři.

Mlynář požaduje od Rybáčka, aby se KAN distancoval od Svitáka, což Rybáček odmítá.

Mluvil Štěpánek, Rybáček, Weinberger, Tintěrová (také Horák) a zástupci mimopražských klubů KAN. Přítomen poslanec ČNR - nestraník Ing. Rudolf Battěk.

3.června   Celopražský aktiv funcionářů KSČ. Husák: KAN je hochštaplerský, antisocialistický a antikomunistický. Doufám, že nikdy nebude schválen. Černík: Kdo platí akce KANu? Využijme všech prostředků, aby nedošlo ke vzniku nové politické strany
5.června  

Představitelé KAN pozváni k jednání na Národní frontě:

Mlynář, Kriegel : Rybáček, Štěpánek, Plichta, Mlýnková

7.června   Vydáno 1. číslo cyklostylovaného bulletinu Nestraník
7.června   Veřejná beseda KAN na Albertově: akademik Knapp o nové ústavě
10.června   Volba nového přípravného výboru: předseda - Jan Štěpánek, místopředsedové - Rybáček + Rudolf Battěk, tajemnice - Mlýnková. L. Škvor z kladenských oceláren novým členem PV
15.června  

Schůze na Národní frontě: Kriegel + Mlynář (NF) : Štěpánek + Mlýnková + Battěk

NF: KAN nezvládá "periférii", pod hlavičkou KAN dochází k antikomunistickým projevům

Mlýnková: Nemůžeme zvládnout periferii, když nejsme registrováni

NF: Sviták udělal KANu medvědí službu

(Přesto Kriegel a Mlynář s KANem vcelku sympatizovali)

KAN uvažoval o vstupu do NF za předpokladu, že NF bude strukturálně reformována do formy jakési velké koalice

16.června   V Rudém právu otištěno Stanovisko KAN k Prohlášení hlavních politických organizací NF: NF nesplňuje úkoly, které si její politické orgány vytýčily
22.června   Konference s mimopražskými kluby KAN - trvala 7 hodin
24.června   Schůze přípravného výboru: KAN podporuje výzvu 2000 slov
11.července  

Ve Svobodném slově byl publikován Manifest KAN, který podepsali prominentní "kulturní pracovníci"

15.července   Vydáno 2. číslo buletimu Nestraník
15.července   Přípravný výbor projednal stanoviska ČSAV a ÚRO ke stanovám KAN
24.července   Na připravenou schůzi KAN a KSČ ve Slovanském domě se představitelé KSČ nedostavili. Za KAN přítomni Jirka, Battěk, a Štěpánek (Rybáček v nemocnici).
srpen   Krize ve vedení KAN. V nepřítomnosti Rybáčka a Mlýnkové vyloučen z přípravného výboru Ing. Plichta za to, že (snad) chtěl vyhovět tajemníkovi MV KSČ Šimonovi, když požadoval odložení mítingu nestraníků na Žofíně.
5.srpna   Na nově svolané schůzi přípravného výboru zrušeno odvolání Plichty (Rybáček, Battěk, Egon Lánský)
6.srpna   Přípravný výbor schválil svůj jednací řád
srpen po 21.   Tajná schůzka zbytku přípravného výboru KAN u Batťka v Karlíně. Vydán dokument o zastavení činnosti KAN.
29.srpna   Předsednictvo ÚV NF prohlašuje, že považuje politický systém NF za vyhovující a uzavřený
7.září   Ministerstvo vnitra zakazuje činnost KAN.

KAN v roce 1968 v okresech

(podle diplomové práce A. Korába z r.1991)

Praha 9: ČKD Polovodiče, Tesla Hloubětín, ČKD (Ing.Albert Prouza)

Beroun : v květnu založen KAN

Benešov:beseda v červnu 68 (za účasti Ivana Jonáše a Ing. Vaňka z PPV). Předseda PV KAN Benešov: Ing. J. Senit + 3.7.1968: Večer otázek a odpovědí (účast J. Hanák, A. Brousek a K. Sidon) pořádaný KAN Benešov + 15.7.1968: porada PV KAN a OV KSČ

Kutná Hora: v květnu 68 ustavující schůze okresního KAN v Čáslavi - kino Svět + Beseda KAN s L.Pachmanem v Čáslavi + silná pozice KAN ve Zruči n/Sázavou

Strakonice: ve městech zakládány pobočky KAN

České Budějovice: v květnu 68 založen KAN

Louny: pokusy o ustavení KAN v okrese (tajemník OV KSČ Šenkýř vítal aktivizaci nekomunistických sil - včetně KAN a K231 - na okrese)

Česká Lípa: KAN ustaven např. v ČKD Žandov - po 21.8.68 byla po lovina členů ZV ROH (včetně předsedy) bývalými členy KAN - ještě po květnu 1970 prosazovali 10 bodů odborového svazu KOVO.

Liberec: založen KAN a Junák

Semily: v dubnu 68 založení KAN v Semilech (JUDr. V. Šolc z Tur nova, I. Šolc, Dr. P. Vidner, K. Růžička) + 10.5.68: relace KAN v turnovském rozhlase po drátě + 22.5.68: oznámeno na ONV složení PV KAN (předseda J. Šimek) + 14.6.68: veřejná beseda KAN + 28.6.68 beseda s pražskými představiteli KAN (Dr. Jan Štěpánek, spisovatel J. Langer) v hotelu U Karla IV. + 5.7.68: veřejná beseda PV KAN s účastníky okresní a krajské konference KSČ pod záštitou předsedy MV KSČ Mareše (ONV nechtělo povolit) + v červenci 68: 100 přihlášek převážně z Turnova + 16.8.68: veřejné shromáždění KAN + tajemník OV KSČ Ing. Valečka řekl po 21.8.68: "KAN - to byl řetěz, vše pracovalo. Práce se jim dařila lépe než některým soudruhům na závodě .."

Hořice: 31.5.68: založen PV KAN v Hořicích (programové prohlášení od p. Hampla - předsedy PV) + 5.7.68: veřejné shromáždění KAN v sálu restaurace Koruna + v červenci 68: podpisová akce na podporu KSČ proti pěti státům Varšavské smlouvy + 28.7.68: petice o řádné povolení činnosti KAN s přípisem na ÚV NF a MV + 1.8.68: jednání PV KAN v Hořicích + 21. či 22.8.68: projev Hampla v městském rozhlase

Náchod: 27.6.68: ustavení PV KAN v Hronově (Dr. J. Horina, J. Sulitka, Ing. J. Němeček, J. Novák + cca 50 dalších) připraveny besedy KAN, jichž se měl zúčastnit J. Škvorecký, L. Vaculík a A. Kliment

Pardubice: 7.5.68: ustavující schůze KAN s Bohdanem Dvořákem

Havlíčkův Brod: veřejné schůze KAN v Ledči n/Sázavou a ve Ždírci nad Doubravou + v červenci 68: beseda KAN ve Ždírci n/D s MUDr. J. Štěpánkem

Jihlava: založen KAN sdružující převážně technické a humanitní intelektuály - aktivita v jihlavském Motorpalu

Svitavy: zakladatelé KAN v Litomyšli M. Brýdl, prof. J. Podařil a Bartoš (ekonom JZD Morašice) - v Moravské Třebové se prý nepodařilo KAN ustavit

Šumperk: stoupenci KAN v Dílnách ČSD, v MEZ Mohelnici a v jindřichovských papírnách

Ostrava: 14.5.68: aktiv KAN v divadle P.Bezruče - účast I.Svitáka

Frýdek-Místek: zakladatelem KAN MUDr. Marián Horanský + v květnu 68 první schůzka PV KAN

Zlín (Gottwaldov): počátkem června 68: založen KAN zejména stou penci z okruhu kulturních pracovníků (Divadlo pracujících)


Z historie KAN po roce 1989

březen 90   Setkání KAN v ÚKDŽ na Vinohradech (Ivan Havel, Ivan Sviták, Č. Čejka, Horák, J. Dědek, Hradcová - rozhodnutí o výběrovém členství v KAN - jen pro nestraníky, utvoření přípravného výboru)
16. 5.90   Setkání KAN na Žofíně (host Petr Uhl, MUDr.Jan Štěpánek..)
červen 90   Parlamentní volby - za KAN zvolen Andrej Gjurič
červenec 90  

Respekt č.23 (1990) "Prázdninové zamyšlení KAN" (A. Prouza a F. Šiko) zkráceno na "Nechceme být v rukou komunistů": KAN chce i nadále zůstat klasickým politickým hnutím, chce hájit a prosazovat zájmy osmi milionů nestraníků, kteří se i v polistopadovém období musí za svou angažovanost obávat ztráty zaměstnání a tím i sociálních jistot.

21.7.90   Sněm OF - KAN (odhad: 200 MK, 10000 členů). Z projevu na A. Prouzy na republikovém sněmu OF KAN dne 21.7. 1990: "Říkám-li, že dnes (my KAN) chceme být pravicí v OF, neznamená to, že chceme být pravicí vždy. Dnes se cítíme být pravicí proto, že na základě signálů z místních klubů KAN, tato role převážně vystihuje ob čanské postoje nestraníků, kterých je více jak 8 milionů. Neusilujeme o politickou moc, chceme však vždy dát možnost uplatnění všem, kterým je bytostně cizí jakákoliv stranická ideologie a disciplina".
1990   od Jana Štěpánka "Několik poznámek ke sjezdu KANu" :"Od pracovníků Vládní komise pro vyšetřování událostí z let 1967-70 jsem se dozvěděl, že L.I. Brežněv považoval v r.1968 KAN za nejnebezpečnější organizaci a za důvod k intervenci v ČSSR... Jako bývalý předseda Přípravného výboru KAN v r.1968 ..mám poslední velké přání ..zvolte schopné lidi, s čistým srdcem, s čistýma rukama, bez skvrn kolaborace s bývalou státní bezpečností"
říjen 90   Komunální volby : v Praze zvoleno za KAN 59 (6 + 53) členů do zastupitelstev
6. 1.91   Společné prohlášení KAN - ODA
2. 3.91  

Setkání Pražského mezizastupitelského klubu KAN.
Členové za zastupitelstva:

HMP : Dytrich, Güttler, Henzl, Holba, Stíbal, Vlašaný (6)
MČ P1: Hradcová Zdena, Maršák Richard, Rybka Jan Dr., Zeman Milan (4)
MČ P2: Güttler, Horanský, Kos Frant.Ing., Polecha, Šafařík Miroslav MUDr. (5) MČ P3: Karbusická Magda, Škáchová Jiřina JUDr., Vančura Pavel (3)
MČ P4: Miková Magdalena, Ott Miroslav Ing., Poulík Rudolf Ing., Sporková Jaroslava, Tuček Karel, Vachtová Milada PhDr., Vlastník Jiří Ing.CSc., Vobořil Jiří (8)
MČ P5: Hánová Iva MUDr., Lomecký Antonín, Michálková Marie Ing., Navrátilová Jana (4)
MČ P6: Blažka Petr RNDr., Frankenbergerová Helena Ing., Hromádko Jan J. PhDr., Ramaisl Rudolf MUDr., Vorálková Věra (5)
MČ P8: Hrdinová Věra, Kuchyňová Zdeňka Ing., Nedoma Jiří Ing., Pacovský Pavel MUDr., Tucháčková Zdena MUDr.(5)
MČ P9: Adámek Boris Ing. (1)
MČ P10: Čermák Bohumil Ing., Klíma Tomislav Ing., Němec Jaroslav Ing., Rezková Eva, Slavíček František Ing., Vamberová Daniela Ing., Vašák Jiří, Wolfová Libuše, Šedivá Jana, Kraus Pavel (10)
MČ P-Modřany: Boudová Emilie, Svoboda Miloslav Ing. (2)
MČ P-Jižní Město: Bareš Petr Ing., Čumpelík Jiří, Horký Jiří Ing., Krčal Jan (4)
MČ P-H.Počernice: Soukup Zdeněk Ing (1)
MČ P-Újezd n/Lesy: Smolík Jiří (1)

7.3.91  

Aliance KAN - ODA. Alianční výbor ve složení
KAN: Bohdan Dvořák, Vojen Güttler, Karel Soukeník, Daniel Šíma
ODA: Pavel Bratinka, Daniel Kroupa, Jaroslav Žegklitz, Ivan Mašek

23.3.91   Setkání Pražského mezizastupitelského klubu KAN
13.4.91   Setkání Pražského mezizastupitelského klubu KAN
19.9.91  

Jednání ODS - KAN. Komuniké podepsali

za KAN: Dvořák, Prouza, Vlašaný, Písecký, Soukeník, Šíma
za ODS: Macek, Houška, Volák, Zieleniec, Havlík

5-6.10.91   I. mezinárodní konference o zločinech komunismu v Praze na Dlabačově
26.10.91   Sjezd KAN v Praze (zvolena 31-členná - druhá ÚR a 5-členná ÚRRK)
28.11.91  

Setkání představitelů 12 demokratických stran a hnutí Komuniké podepsali:

ASD: Kotrlý Zdeněk + Ventura Bohuslav
ČSL: Šustr Pavel
HOS: Kostlán František + Bělohoubek Antonín
KAN: Dvořák Bohdan + Güttler Vojen
KDS: Svoboda Tomáš
Koruna česká: Stejskal Dalibor
LDS: Nedbálek Lubomír, Müller Karel
ODA: Žegklitz Jaromír, Pavlovský Petr
ODS: Pecka Karel
NSS: Čejka Čestmír, Heres František
RB : Klimovič Igor, Morávek Jaromír
Strana Čs. Neutrality: KAREL Bedřich

15.1.1992  

k tomuto datu registrovány tyto Místní kluby KAN:

1. Banská Bystrica 2. Beroun 3. Brandýs/Orl.
4. Bratislava 5. Brezno 6. Brno
7. Frýdek-Místek 8. Havířov 9. Havl.Brod
10. Horní Slavkov 11. Cheb 12. Chrudim
13. Jihlava 14. Jindř.Hradec 15. Karlovy Vary
16. Kašava 17. Kolín 18. Kostelec n/Orl.
19. Košice 20. Libušín 21. Louny
22. Michalovce 23. Morav.Třebová 24. Most
25. Mostkovice 26. Nová Baňa 27. Nový Bydžov
28. Olomouc 29. Ostrov/Ohří 30. Senožaty
31. Písek 32. Plzeň 33. Praha 2
34. Praha 3 35. Praha 4 36. Praha JM
37. Praha 5 38. Praha 6 39. Praha 7
40. Praha 8 41. Praha 10 42. Praha 10
43. Prostějov 44. Příbram 45. Rokycany
46. Skuteč 47. Tábor 48. Toušeň
49. Třebenice 50. Vysoké Mýto 51. Zlín
52. Znojmo 53. Žatec 54. Ždírec/Doubr
29.2.92   zasedání 2. ÚR v Praze
12.3.92   beseda KAN v Libni
14.3.92   zasedání ÚR KAN v Pardubicích
16.3.92   veřejná beseda KAN v Příbrami
29.3.92   zasedání 2. ÚR KAN v Pardubicích (hotel Syntesia)
24.4.92   založení D92 (Battěk, Lánský)
3.6.92   protest KAN proti podvrženým letákům
5-6.6.92   parlamentní volby
22.6.92   A. Prouza hospitalizován
11.8.92   vyhlášení podpory KAN pro ODS při jednání s HZDS
6.9.92   Konservativní liga
19.9.92   Sjezd KAN v Praze
říjen 92   první číslo Zpravodaje KAN (redakce A.Prouza)
7-8.11.92   II. mezinárodní konference o zločinech komunismu
30-31.1.93   Mimořádný sjezd KAN v Praze
10-12.2.93   Bohdan Dvořák ukončil členství v KAN a vstoupil do ODS
6.3.93   zasedání 2. ÚR KAN (odstoupení B. Dvořáka, místopředsedy prof. M. Konráda, Št. Lazorišáka, P. Jilicha a P. Podluckého - nástup náhradníků P. Švába, V. Bláhy, J. Cacha a M. Řehořka, jmenování A. Prouzy tiskovým mluvčím KAN)
10. 3.93   tisková konference KAN
22.3.93   zahájení pravidelných pondělních tiskovek KAN
15.5.93   zasedání 2. ÚR (rezignace I.Pokorné - A.Dušek zvolen do PÚR)
22.5.93   II. republikový sněm Antikomunistické aliance
12.6.93   zasedání 2. ÚR (P. Hubáček kandidován na předsedu KAN
20.6.93   odhalení pomníku generálu Pikovi v Plzni
15.9.93   podepsání partnerské smlouvy KAN - KDS
23-24.10.93   Sjezd KAN v Praze zvolen předseda Emil Dejmek a nová (třetí) 21-členná ÚR
4.12.93   2. zasedání 3. ÚR (odstoupil Malík - nastoupil náhradník Dratnal)
14.12.93   střet Václava Havla a Petra Cibulky u soudu
27.12.93   registrováno 68 MK splňujících stanovy (7 MK nevyhovuje), vydáno 991 členských průkazů
8.1.94   3. zasedání 3. ÚR (Východní Čechy zpochybňují volbu předsedy na posledním sjezdu, A.Dušek píše Dejmkovi k dopisu Klofové)
1.2.94   Výzva Iniciativy pro sjednocení pravicových sil
5.2.94   4. zasedání 3. ÚR KAN v Kroměříži (A. Dušek odstupuje z ÚR, prohlášení k nově se tvořící jednotné pravicové politické straně)
16.2.94   zasedání Předsednictva ÚR - návrh na odvolání Bělešové z PÚR
19.2.94   zasedání 3. ÚR KAN (prohlášení "Zamezit rozbíjení KAN", odvolání Bělešové z PÚR, Hubáček a Hrdinová zvoleni místopředsedy KAN)
2/94   patnácté číslo Zpravodaje označené jako č.2 (MK Skuteč, Pardubice, Opava podporují Iniciativu, případně žádají svolání mimořádného sjezdu KAN)
12.3.94   6. zasedání 3. ÚR (rozhodnutí nesvolat mimořádný sjezd KAN, Kraus odvolán z PÚR, Dort zvolen členem PÚR
23.3.94   PÚR (stanovisko k DEU: Nespokojenost není program, 15 oborů volebního programu KAN ke komunálním volbám)
1.4.94   MK Turnov ukončil svou činnost
9.4.94   zasedání ÚRRK KAN (Kopecký, Šindelář, Horký, Kloučková, Slavík; 18 MK a 146 členů požádalo o svolání mimořádného sjezdu KAN)
9.4.94   7. zasedání 3. ÚR KAN (Machač postupuje do ÚR za Krause, Holba, Machač, Hubáček a Svoboda zvoleni členy Politické komise KAN)
29.4.94  
 1. I. Pokorná odstupuje z ÚR
4/94   šestnácté číslo Zpravodaje označené jako č.3 - březen 94
14.5.94   8. zasedání 3. ÚR KAN (náhradníci Frankenbergerová a Holba nastoupili do ÚR za Bělešovou a Pokornou)
14.5.94   8. zasedání 3. ÚR KAN (náhradníci Frankenbergerová a Holba nastoupili do ÚR za Bělešovou a Pokornou)
25.6.94   setkání komunálních politiků KAN v Praze Jižním Městě (Ekora)
12.7.94   podepsána dohoda KAN - ODS o spolupráci při komunálních volbách
11/94   komunální volby
12/94   dvacáté číslo Zpravodaje označené jako č. 7 (KAN registroval pro komunální volby 546 kandidátů, z nichž zvoleno 59: v Praze 11, ve Zlíně 7, v Mělníce 5, v Plzni 4, v Ústí/L. 3, v Prostějově 3, v J. Hradci 2, v Brně 2)
4.3.95   Politický seminář KAN v Brně
29.4.95   Sjezd KAN v Praze (113 delegátů)
květen 95   zasedání 3. ÚR (Hubáček odstupuje z ÚR, nastupuje náhradník Polecha)
1. 7.95   ÚR KAN souhlasila s integrací KDS (KAN) - ODS
28.8.95   dopis MK Liberec zpochybňující integraci s ODS
16.9.95   zasedání 3. ÚR (stanoven termín a místo sjezdu KAN na 18-19.11.95 Praha a klíč pro delegaci 1:15)
25.9.95   zemřel Albert Prouza (pohřeb 2.10.1995)
10.10.95   zemřel Milan Vrkoč
21.10.95   setkání odpůrců integrace s ODS v pražské restauraci u Pivrnce (Maiselova ulice)
23.10.95   stanovisko odpůrců integrace s ODS předáno tisku
4.11.95   poslední předsjezdové zasedání 3. ÚR
18.11.95   Sjezd KDS rozhodl o rozplynutí KDS v ODS
18-19.11.95   Sjezd KAN ve Svitavách (cca 90 delegátů, zvolena nová - čtvrtá - 15-ti členná ÚR a 5-členná ÚRRK)
9.12.95   1. zasedání nové (4.) ÚR
3.1.96   zemřel Jiří Baloun
1/96   vydáno nečíslované (25.) číslo Zpravodaje KAN
20.1.96   2. zasedání 4. ÚR (náhradník V. Dostál postupuje do ÚR za zemřelého J. Balouna)
17. 2.96   3. zasedání 4. ÚR
2/96   vydáno 26. číslo Zpravodaje KAN
1. 4.96   zánik KDS sloučením s ODS
13. 4.96   4. zasedání 4. ÚR
20. 4.96   Konference členů KAN v Praze 8 Bohnicích (kulturní dům Krakov)
21. 4.96   Sjezd KAN v Praze 9 v hotelu Rébus (Prosek)
10/96   KAN kandiduje v 7 volebních obvodech do Senátu
3/97   stěhování sekretariátu KAN do Štefánikovy 21
3/97   nové stanovy KAN schváleny na MV ČR
7/97   obnovení MK Rokycany
22.11.97   9. sněm KAN v Praze 5 na Smíchově (Zvolena 13-členná ÚR a 3-členná RRK)
15. 1.98   založeno sdružení DOHODA: KAN + Pravý Blok + Konzervativní strana
4/98   rozhodnutí o účasti KAN ve sněmovních volbách 98 na kandidátkách Občanské koalice - OK (-Politického klubu)
10. 5.98   podány k registraci kandidátky OK s 24 členy KAN v 7 volebních krajích
23.5.98   slavnostní a politická konference KAN v Praze

Posloupnost sjezdů (sněmů) a ústředních orgánů KAN

1. sjezd: 6/10/90 - zvolena 1. ÚR (33 členů - předseda B. Dvořák)

2. sjezd: 26/10/91 - zvolena 2. ÚR (31 členů - předseda B. Dvořák) a 1. ÚRRK (5 členů)

3. sjezd: 19/ 9/92

4. sjezd (mimořádný): 30-31/ 1/93 - v únoru vystoupil B. Dvořák z KAN a vstoupil do ODS

5. sjezd 23-24/10/93 - zvolena 3. ÚR (21 členů - předseda E.Dejmek) a 2. ÚRRK (5 členů)

6. sjezd: 29/ 4/95

7. sjezd: 18-19/11/95 - zvolena 4. ÚR (15 členů - předseda P. Holba) a 3. ÚRRK (5 členů)

8. sjezd: 21/ 4/96 - zvolena 4. ÚRRK (5 členů)

9. sjezd: 22/11/97 - zvolena 5. ÚR (13 členů - předseda P. Holba) a 5. RRK


4. ústřední rada KAN

zvolená sjezdem KAN a předsednictvo zvolené touto Ústřední radou ve Svitavách dne 19.11.1995 a vývoj do 9. sněmu KAN v Praze dne 22.11.1998

Předseda ÚR KAN:   HOLBA Pavel Ing.CSc., Praha
Místopředseda ÚR KAN:   MACHAČ Jiří Ing., Praha
Členové předsednictva ÚR KAN:   FRANKENBERGEROVÁ Helena Ing., Praha (odstoupila 10.3.97)
    PÍSECKÝ Miloslav Ing.CSc., Praha
    ŠVANDOVÁ Zdeňka Mgr., České Budějovice
    od 15.3.1997 KLINOVSKÁ Helena Ing., Praha
Ostatní členové ÚR KAN:   BALOUN Jiří, Liberec (zemřel 3.1.1996)
    BEZDĚK Jaroslav Ing., Přerov
    KRÁLOVÁ Daniela, Toušeň (Brandýs n/L.)
    LOS Petr RNDr., Olomouc
    MATĚJKA Miroslav Ing., Plzeň
    PAPOUŠEK Tomáš Ing., Č.Budějovice (odstoupil v červnu 97)
    PAVLÍČEK Radomír, Věžky (Přerov) (odstoupil v říjnu 96)
    PETIRA Jan, Velichovky (Jaroměř)
    VĚTROVEC Jiří, Žatec (odstoupil 10.7.96)
    VOLNÝ Jiří Ing., Opava
Náhradníci ÚR KAN:   1. DOSTÁL Vladimír, Ostrava - člen ÚR od 20.1.96
    2. KLINOVSKÁ Helena Ing., Praha - člen ÚR od 27.7.96
- člen předsednictva od 15.3.97
    3. FISCHER Alois Ing., České Budějovice - člen ÚR od 2.11.96
    4. VASTLOVÁ Jaroslava Ing., Č.Budějovice - člen ÚR od 15.3.97
    5. ČERNÁ Ema Ing., České Budějovice - člen ÚR od 14.6.97
odstoupila 23.6.97
    6. DOMLÁTIL Jiří Ing., Praha - člen ÚR od 30.8.97

3. ústřední revizní a rozhodčí komise KAN

zvolená sjezdem KAN a předseda zvolený touto ÚRRK ve Svitavách dne 19.11.1995

odvolaná sjezdem KAN v Praze 9 dne 21.4.1996

Předseda ÚRRK KAN:   BOUČEK Jan, Senožaty (Pelhřimov)
Členové ÚRRK KAN:   HAVELKA Zdeněk, Moravská Třebová
    LATIOK Jiří, Radslavice (Přerov)
    MALÁ Nataša, Jablonec n/N.
    ŘEHULKA Miroslav, Nové Město na Moravě (Žďár n/S.)

Náhradníci ÚRRK KAN:

  1. CIGÁNEK František, Věžky (Přerov)
    2. HRUBOŇ Jiří, Liberec

4. ústřední revizní a rozhodčí komise KAN

zvolená sjezdem KAN a předseda zvolený touto ÚRRK v Praze 9 dne 21. 4.1996

Předseda ÚRRK KAN:   ŠIKO František Ing., Praha
Členové ÚRRK KAN:   CIGÁNEK František, Věžky (Přerov)
    HAVELKA Zdeněk, Moravská Třebová
    MICHÁLKOVÁ Ing., Praha
    ŘEHULKA Miroslav, Nové Město na Moravě (Žďár n/S.)

Náhradníci ÚRRK KAN:

  1. LATIOK Jiří, Radslavice (Přerov)
    2. MALÁ Nataša, Jablonec n/N.

Z usnesení 9. sněmu KAN konaného 22.11.1997 v Praze 5

Sněm KAN

 ...15. zvolil (po doplnění a schválení volebního řádu)

 1. za členy ÚR:
  Ing. Jaroslava Bezděka,
  Ing. Jiřího Domlátila,
  Ing. Pavla Holbu, CSc.,
  Ing. Helenu Klinovskou,
  Danielu Královou,
  RNDr. Petra Losa, CSc.,
  Ing. Jiřího Machače,
  Ing. Miroslava Matějku,
  Jana Petiru,
  Mgr. Evu Šimkovou,
  Mgr. Zdeňku Švandovou,
  Ing. Jiřího Volného,
  Bedřicha Zimmermanna
 2. za náhradníky ÚR:
  1. MUDr. Noru Jeřábkovou,
  2. Dr. Evu Hejnarovou,
  3. Ing. Jiřího Karáska
  4. Ing. Aloise Fischera,
  5. Ing. Bohumíra Veselku,
  6. Vladimíra Dostála,
  7. Josefa Prokopce
 1. za členy RRK:
  Františka Cigánka,
  Dagmar Kolaříkovou,
  Ing. Marii Michálkovou
 2. za náhradníka RRK: Evu Krauspeovou
 1. vzal na vědomí výsledky voleb do funkcí v ÚR a RRK:
  1. předsedou ÚR byl zvolen:
   Ing. Pavel Holba, CSc.
  2. místopředsedy ÚR byli zvoleni:
   RNDr. Petr Los, CSc.,
   Ing. Jiří Machač
  3. členy předsednictva ÚR byli zvoleni:
   Ing. Miroslav Matějka,
   Ing. Jiří Domlátil
  4. předsedkyní RRK byla zvolena:
   Dagmar Kolaříková

Jak vycházely Zpravodaje KAN

0. Zpravodaj KAN Nulté číslo - říjen 1992 (12 stran)

pro II. mezinárodní konferenci o zločinech komunismu konanou ve dnech 7. a 8.11.1992 v Praze 6 na Dlabačově

I. šéfredaktor: A.Prouza, techn.redaktor: M.Dratnal, výtvarník: P.Šváb, sekretářka M.Weinfurterová

Zpravodaj KAN č.1 - říjen 92 (12 stran)

Zpravodaj KAN č.2 - listopad 92 (12 stran)

Zpravodaj KAN č.3 - prosinec 92 (16 stran)

Zpravodaj KAN č.4 - leden 93 (12 stran)

II. vedoucí redaktor Dr. Jan Zdražílek / twr layout Pavel Šváb / technická redakce Milan Dratnal

Zpravodaj KAN č.5 - únor 93 (24 stran + příloha : Stanovy KAN = 6 stran)

Zpravodaj KAN č.6 - březen 93 (16 stran)

Zpravodaj KAN č.7 - duben 93 (12 stran)

III. šéfredaktor Petr Hubáček / redakce a layout Pavel Šváb / technická red. Milan Dratnal

Zpravodaj KAN č.8 - květen 93 (12 stran)

Zpravodaj KAN č.9 - červen 93 (16 stran)

Zpravodaj KAN č.10 - červenec + srpen 93 (24 stran)

Zpravodaj KAN č.11 - září 93 (12 stran)

IV. /redakce Pavel Šváb / technická red. Milan Dratnal

Zpravodaj KAN č.12 - listopad 93 ( 8 stran)

V. redakce a výtvarné řešení P. Šváb

Zpravodaj KAN č.13 - prosinec 93 ( 8 stran)

Zpravodaj KAN č.1 - leden 94 ( 8 stran)

Zpravodaj KAN č.2 - únor 94 (12 + 4 stran)

Zpravodaj KAN č.3 - březen 94 (12 stran)

VI. redakce a výtvarné řešení Petr Hubáček

Zpravodaj KAN č.4 - květen 94 (8 stran)

VII. Redakce a maketa : ing.arch Pavel Šváb

Zpravodaj KAN č.5 - červenec 94 (16 stran)

VIII. Redakce: Milan Dratnal, maketa: Kamila Hrdinová

Zpravodaj KAN č.6 - říjen 94 (nezmenšených 8 stran)

Zpravodaj KAN č.7 - prosinec 94 ( 8 stran)

Zpravodaj KAN č.1 - únor 95 ( 8 stran)

Zpravodaj KAN č.2 - březen 95 (20 stran)

IX. Redakce a maketa: Milan Dratnal

Zpravodaj KAN č.3 - červen 95 (včetně obálky 32 stran)

Zpravodaj KAN č.4 - říjen 95 (24 stran)

X. Zpravodaj KAN č.neuvedeno - leden 96 (32 stran)

Zpravodaj KAN č.26: únor 1996 (Praha - 32 stran)

Zpravodaj KAN č.27: březen 1996 .Budějovice - 12 stran)

Zpravodaj KAN č.28: duben 1996 (Praha - 32 stran)

Zpravodaj KAN č.29: červen 1996 (Praha - 32 stran)

Zpravodaj KAN č.30: červenec 1996 (Praha - 32 stran)

Zpravodaj KAN č.31: prosinec 1996 (Praha - 32 stran)

Zpravodaj KAN č.32: únor 1997 (Praha - 32 stran)

Zpravodaj KAN č.33: květen 1997 (Praha - 32 stran)

Zpravodaj KAN č.34: srpen 1997 (Praha - 32 stran)

Zpravodaj KAN č.35: říjen 1997 (Praha - 32 stran)

Zpravodaj KAN č.36: listopad 1997 (Praha - 32 stran)

Zpravodaj KAN č.37: prosinec 1997 (Praha - 32 stran)

Zpravodaj KAN č.38: I-III. 1998 (Praha - 36 stran)

Zpravodaj KAN č.39: III-IV. 1998 (Praha - 36 stran)


ČLENOVÉ KAN NA KANDIDÁTKÁCH OBČANSKÉ KOALICE PRO SNĚMOVNÍ VOLBY 98

Holba Pavel HMP 1.
Machač Jiří StČ 3.
Zimmerman Bedřich st. ZáČ 3.
Petira Jan VýČ 4.
Šimek Antonín VýČ 6.
Matějka Miroslav ZáČ 7.
Kastner Dominik SeČ 8.
Líkařová Blanka JiČ 8.
Volný Jiří SeM 9.
Hák Richard VýČ 9.
Pastrňák Petr SeM 11.
Hobl Otakar ZáČ 12.
Kvasný Jiří StČ 14.
Hejtman Jan VýČ 15.
Kotišová Stanislava SeM 16.
Pultar Jiří VýČ 17.
Cholínský Otakar ZáČ 18.
Králová Daniela StČ 19.
Vermiřovský Pavel SeM 20.
Matulay Josef ZáČ 20.
Domlátil Jiří HMP 22.
Málek František VýČ 22.
Kastnerová Charlotte SeČ 23.
Bortlík Erich SeM 24.

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 142 hostů a žádný člen