• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

KAN k iniciativě Impuls 99

 

 

Stanovisko Klubu angažovaných nestraníků k iniciativě Impuls 99

 

Iniciativa IMPULS 99 je pro českou společnost užitečná i bez ohledu na současný stav české politiky. Iniciativa je příslibem toho, že problematika veřejné správy se konečně dostává do zorného pole zájmu českých intelektuálů, kteří jediní mohou otevřít tak dlouho odkládanou veřejnou rozpravu "národa" o tom, jaký způsob politiky - jaký způsob správy věcí veřejných si lidé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku všeobecně žádají.

Vůdcové dnešních parlamentních stran, kteří jsou nenahraditelní právě v tom, že dovedli získat a udržet pro své strany politickou moc, vnímají tuto iniciativu pochopitelně jako nepřátelskou. Vždyť skutečně hrozí to, že lidé místo nadávání na politiku (které vlastně zaručuje parlamentním stranám kontinuitu mocenské nadvlády) začnou hledat společnou řeč při formulování svých požadavků na způsob a účel správy věcí veřejných a budou pečlivěji vybírat z těch, kdo mají tyto požadavky v politických funkcích naplňovat.

Klub angažovaných nestraníků (KAN), jako protitotalitní politické hnutí, které bylo založeno mladými českými intelektuály v roce 1968 ve víře, že nadstranická a neideologická politika čistých rukou je uskutečnitelným ideálem, vítá iniciativu Impuls 99, a nabízí jí svou pomoc.

2. 8.1999 Pavel Holba, předseda KAN

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 188 hostů a žádný člen