• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Sborník 35 let KAN

    

  

KAN 1968 – 2003

35 let úsilí o polidštění politiky

Sborník textů a dokumentů

KAN 1968-2003, sborník textů a dokumentů,

Vydal Klub angažovaných nestraníků v grafickém studiu GID Praha 6 v květnu 2003,

Redaktor Eduard Škoda

Přípravil Pavel Holba

 

OBSAH

 

Úvodem (Pavel Holba) 6

Programové prohlášení Klubu angažovaných nestraníků (duben 1968) 8

Žádost Národnímu výboru hl.m. Prahy (8.IV. 1968, Čj.1815/1968) 10

Chronologie KAN v roce 1968 10

Nestraník č.1, Bulletin Klubu angažovaných nestraníků, pátek 7.6.1968 14

Obrodný proces v Semilech, Ludvík Vaculík, Literární listy 27. 6. 1968 19

Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, umělcům a všem, Literární listy, 27. června 1968 27

MANIFEST KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKů, červen 68 32

1968: KAN v okresech 34

PROHLÁŠENÍ CHARTY 77 (1. ledna 1977) 36

NĚKOLIK VĚT (29. června 1989) 40

Prognostika a přestavba, Miloš Zeman, Technický magazín, srpen 1989 42

Vedoucí role KSČ v roce 1968 - Příspěvek k politické anatomii Pražského jara, Jan Štěpánek, Svobodný zítřek - únor 1990 49

Jak jsem přežil normalizaci pH 51

Provolání OF o jeho ustanovení a požadavcích, 19. listopadu 1989 54

Občanské fórum 1989-1991 55

Politické strany a hnutí zahrnuté do Občanského fóra 57

Nová identita KAN, Ing. Jaroslav Dědek, 26.3.1990 58

Poselství MUDr. Štěpánka pro setkání v Praze dne 31.3.1990 60

Dopis odeslaný prezidentovi Havlovi (V Praze dne 31. března 1990) 61

Slovo Klubu angažovaných nestraníků (KAN), Dokument z 18.4.1990 62

Osvědčení MV o registraci KAN k 7.5.1990 63

KAN, OF a volby, (předvolební text), Ing. Albert Prouza, jaro 1990 64

Nezapomínejme na komunistické násilí! Antonín Šimek, březen 2003 66

Zákon č.198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu, léto 93 70

Historie KAN 1990-1995 73

Vážení spolunestraníci (dopis), Pavel Holba, 7.9.1995 79

Proč zachovat samostatný KAN, Petr Vychodil, P.Holba, listopad 95 83

Den "D" – reportáž se svitavského sjezdu KAN, Jan Bouček, 20.11.95 85

Zklamaný KAN v letech 1992-1995, pH březen 2003 91

Historie KAN od sjezdu ve Svitavách (od listopadu 1995) 95

Projev Ludvíka Rybáčka k 30. výročí KAN, květen 1998 97

Projev Bohdana Dvořáka k 30. výročí KAN, květen 1998 100

Už kolem všechno zavál čas aneb O počátcích KANu v Olomouci, Petr Los, únor 2003 102

Historie Místního klubu KAN Plzeň 107

Historie Místního klubu KAN Kralupy nad Vltavou 110

KAN a občanská společnost ..., Vlastimil Podracký, březen 2003 112

Sokol, ... Junák aneb Příklady táhnou, Eduard Škoda, březen 2003 116

Závěrem 127

 

ÚVODEM

Klub angažovaných nestraníků je dnes jedním z více než stovky českých politických subjektů, které se ve volbách ucházejí o přízeň voličů. KAN je mezi současnými politickými subjekty poněkud výjimečný jak svou dlouhou tradicí (je dnes na české politické scéně snad jediným subjektem, který si po celých pětatřicet let až dodnes zachoval beze změny svůj původní název a značku - KSČM byla ještě před pár lety KSČ, KDU-ČSL byla původně jen ČSL, ČSNS se před 15 lety jmenovala ČSS - ostatní strany, kromě ČSSD, jsou oproti KANu velmi mladé), tak svým kreditem (nepodílel se ani na totalitním útlaku ani na polistopadových politických handlech) a také nikdy neměl podporu zahraničních sil ani ze západu, ani z východu ani z Vatikánu. Byl vždy autenticky českým politickým hnutím, které se s větším či menším úspěchem snažilo vyhnout jakékoliv ideologické zaslepenosti a které nebylo nikdy nacionalistické.

Už více než deset let nebyl KAN favoritem volebních klání a sdělovací prostředky o KAN postupně ztratily zájem. Přesto je KAN zapsán v srdcích obrovské spousty Čechů, kteří mu věnovali svůj čas, úsilí a někdy i peníze v přesvědčení, že KAN je tou správnou cestou k obnovení a rozvíjení české občanské demokracie. Své naděje na zlepšení stavu české politiky spojovalo s KANem, byť dočasně, více než milion Čechů, navzdory tomu, že KAN nikdy neměl podporu mocných ani bohatých. Sympatie veřejnosti ke KANu se postupně vytrácely - podobně jako se u vnoučat s jejich dospíváním vytrácí zájem o dědovy historky a babiččiny pohádky. Veřejnost i vnoučata totiž - v určitém stupni svého zrání - chtějí vypadat hodně dospěle a těžce nesou představu, že by se jim druzí vysmívali za to, že ještě věří na ideály či na pohádky. Teprve až když je zrání dovršeno, uvědomí si mnozí, že ideály i pohádky jsou potřebné a užitečné - že opravdový smysl lidského života i opravdový smysl politiky je ve zdokonalování našeho světa tak, aby se naplňovaly ideály lidskosti.

V letošním jaře si chceme připomenout 35 let od doby, kdy byl KAN v atmosféře nadějí pražského jara počat a nečekaně rychle se začal rozvíjet. Chceme připomenout atmosféru časů zakládání KAN v roce 1968 a časů jeho obnovy na jaře 1990, i atmosféru zklamání po neúspěšných volbách 1992 a radosti ze zachování samostatného KANu v roce 1995. Úctu zaslouží desetitisíce českých i slovenských občanů, kteří v té či oné době přispívali k rozvoji KAN, i když se s ním mnozí později rozešli. Těm všem, kdo byli s KANem jakkoliv dočasně spojeni, je určen tento sborník. Byli bychom však rádi, kdyby tento sborník vyvolal zájem i u těch mladých lidí, kteří o KANu nic nebo prakticky nic neslyšeli..Možná jim tato knížka pomůže pochopit, kde všude leží základy nadějí na zlepšení stavu správy českých věcí veřejných – na obrodu opravdu občanské české politiky.

Možná, že s ohledem na všechny, kterým se tato kniha dostane do ruky, by měl být už na tomto místě vysvětlen název našeho politického hnutí: Klub (= společenství lidí, které spojuje společný neziskový zájem) angažovaných (= těch, kdo přijímají angažmá – závazek, zavazují se o odpovědnosti) nestraníků (= osob, které chtějí zůstat nestrannými a nechtějí se odvolávat ani na „třídními instinkty“ ani na „stranickou disciplinou“ ale řídit se zásadami lidskosti, svědomitosti a svobody). Termín „angažovaný nestraník“ znamenal v době vzniku KAN vlastně totéž jako „mocensky nezmanipulovaný občan“ – člověk, který sice odmítá kolaborovat a nechat se oblbovat režimní politikou, ale je také jako opravdový občan (ne jen obyvatel) ochoten jednat s mocí o tom, co je veřejným zájmem a riskovat, že se stane obětí mocenského postihu – člověk, který se nebojí, nelže a nekrade. Chci věřit, že stále více Čechů bude toužit po tom stát se takovým občanem. Jen v tom je skutečná perspektiva pro náš národ.

  

Duben 2003 Pavel Holba

  

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 230 hostů a žádný člen