Zpráva hospodáře a RRK pro XXIV. sněm KAN 26.11.2016

Vytisknout

 

Příloha č. 3 zápisu z jednání XXIV. sněmu KAN 26.11.2016

 

Společná zpráva hospodáře a Revizní a rozhodčí komise KAN

(XXIV. sněm KAN, Praha 26. 11. 2016)

 

Účetnictví KAN je vedeno v souladu se zákonem o politických stranách a hnutích, účtujeme v podvojném účetnictví.

Účetní rok 2015 skončil ztrátou ve výši 3.125,29 Kč. K 1. 1. 2015 činila finanční hotovost v pokladně 2.517,-- Kč a na běžném účtu KANu u ČSOB 35.870,34 Kč. Na tento účet mohou členové korespondenčního klubu a místní kluby zasílat členské příspěvky. Na tomto účtu byl k 31. 12. 2015 zůstatek ve výši 32.591,05,- Kč a na pokladně ve výši 2.671,- Kč. Celkové finanční prostředky KANu tedy k 31. 12. 2015 byly ve výši 35.262,05 Kč.

V roce 2015 nebyly KANu poskytnuty žádné dary. Jediným zdrojem příjmů byly členské příspěvky. Členské příspěvky za rok 2015 byly ve výši 4.520,- Kč. Dalším zdrojem příjmů byly úroky z vkladů ve výši 19,71 Kč. Celková výše příjmů činí 4.539,71Kč.

Účetnictví za rok 2015 zpracovala účetní firma UniTax Consulting s.r.o. z Plzně a zároveň se podařilo provést i audit účetnictví tak, že KAN dodržel zákonnou lhůtu pro podání výroční zprávy za rok 2015, tj. nejpozději do 31. 3. 2016. Za řádné vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky bych chtěl jménem svým i jménem ÚR a RRK KAN Ing. Jindřišce Pejšové, tímto poděkovat.

Audit provedla auditorská společnost a.t.c. AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., auditor Ing. Pavel Holub z Plzně. Výrok auditora zní, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace KANu a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Na účtu KANu máme k dnešnímu dni zůstatek 28.511,84 Kč.

 

Děkujeme za pozornost.

Miroslav Matějka, místopředseda ÚR KAN

Romana Šimková, předsedkyně RRK

 


 

Zpráva hospodáře a RRK pro XXIV. sněm KAN 26.11.2016 MS Word formát Microsoft Word