• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Zpráva hospodáře a RRK pro XX. sněm KAN

 

Společná zpráva hospodáře a Revizní a rozhodčí komise KAN

(XX. sněm KAN, Praha 26. 11. 2011)

 

Účetnictví KAN je vedeno v souladu se zákonem o politických stranách a hnutích, účtujeme v podvojném účetnictví. V roce 2010 se podařilo, po smrti našeho původního auditora a vzhledem k dlouhodobé nemoci hospodářky Simony Jasinkové, dokončit účetnictví a hlavně audity za roky 2008 a 2009. Audity provedla auditorská společnost a.t.c. AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., auditor Ing. Pavel Holub z Plzně. Výrok auditora zní, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace KANu a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků za roky 2008 a 2009 v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní rok 2008 skončil ztrátou ve výši 14.188,- Kč. K 1. 1. 2008 činila finanční hotovost 15.893,50 Kč, k 31. 12. 2008 ve výši 1.705,50 Kč. KAN disponuje pouze pokladní hotovostí, nemá žádný bankovní účet.

Účetní rok 2009 skončil se ziskem ve výši 20.990 Kč. K 1. 1. 2009 činila finanční hotovost 1.705,50 Kč, k 31. 12. 2009 ve výši 22.695,50 Kč. KAN disponuje pouze pokladní hotovostí, nemá žádný bankovní účet.

Účetní rok 2010 skončil se ziskem ve výši 7.689,- Kč. K 1. 1. 2010 činila finanční hotovost 22.695,50 Kč, k 31. 12. 2010 ve výši 33.384,00 Kč. KAN disponuje pouze pokladní hotovostí, nemá žádný bankovní účet.

V roce 2010 byly zdrojem příjmů kromě členských příspěvků i 1 dar ve výši 10 tis.Kč. Celková výše příjmů činí 20.750,- Kč.

Účetnictví za rok 2010 zpracovala na základě rozhodnutí ÚR KAN specializovaná účetní paní Hana Trnovská a zároveň se podařilo provést i audit účetnictví tak, že KAN dodržel zákonnou lhůtu pro podání výroční zprávy za rok 2010, tj. nejpozději do 31. 3. 2011. Za řádné vedení účetnictví bych chtěl jménem svým i jménem ÚR a RRK KAN paní Haní Trnovské tímto poděkovat.

Miroslav Matějka, místopředseda ÚR KAN

Romana Šimková, předsedkyně RRK

 

 


Společná zpráva hospodáře a RRK pro XX. sněm KAN 26.11.2011 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 182 hostů a žádný člen