• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Zpráva předsedy pro XXIII. sněm KAN 29.11.2014

 

Zpráva místopředsedy o činnosti ÚR KAN pro XXIII. sněm KAN

konaný 29. XI. 2014 v Praze

 

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé, vážení delegáti a milí hosté,

 

vítám Vás na XXIII. sněmu KAN. Se zvláštním potěšením vítám i naše dnešní hosty, Ing. Radku Polákovou, naši volební jedničku do Europarlamentu a Ing. Natálii Přibíkovou. Bohužel z vážných zdravotních důvodů se na dnešní sněm nemohli dostavit předseda ÚR KAN Pavel Holba a také František Cigánek. Všem je nám nesmírně líto, že v našich řadách už není kolega a štědrý zakladatel Nadačního fondu Josef Vlášek, který navždy opustil naše řady letos 6. srpna. Na žádnou naši akci už nemůžeme pozvat ani Ludvíka Rybáčka, jenž zakládal Klub angažovaných nestraníků na jaře 1968; zemřel letos počátkem února.

Již potřetí se scházíme zde v Praze Bubenči. Letos je to 25 let po zásadních politických změnách odstartovaných demonstrací 17. listopadu 1989, které vyústily v nenásilné formální zbavení moci komunistických struktur budovaných od druhé poloviny 40. let minulého století.

…. Zpráva o činnosti od XXII. sněmu - rekapitulace:

Naše činnost typická pro poslední běžný rok byla vlastně pokračováním toho, co začalo a co se dělo již krátce před XXII. sněmem který se konal 23. 11. 2013.

Těsně před loňským sněmem proběhly volby do Poslanecké sněmovny. Na ÚR jsme se rozhodli o účasti asi dva pracovní dny před limitem podání přihlášek do voleb. Vše probíhalo ve spěchu. Kromě několika myšlenek daných na papír jsme nestačili vytvořit stručný heslovitý volební program ani ten prapůvodní aktualizovat.

 

2013

listopad - ÚR na sněmu schválila dopis tehdejšímu hejtmanovi Západočeského kraje Milanovi Chovancovi, ať změní svůj návrh, aby ho ve funkci nahradil RSDr. Václav Šlajs;

prosinec - odsoudili jsme snahy zrušit lustrační zákon. V. Hučín debatoval o potřebě lustrací a lustračního zákona v ČT Politické spektrum.

2014

leden - ÚR rozhodla o účasti KAN v Eurovolbách;

únor - pohřeb zakladatele Ludvíka Rybáčka,

M. Matějka zajistil výroční fin. zprávu a její audit;

březen - schválena podoba KANdidátky do Europarlamentu,

vyjádřili jsme se k ruskému referendu o sebeurčení v ukrajinském Krymu s poukazem na paralelu s Podkarpatskou Rusí;

duben - V. Hučín získal statut válečného veterána za protikomunistický odboj, v rámci volební kampaně jsme načrtli stručný volební program;

květen - výroč. fin. zpráva (auditovaná v únoru) byla zkontrolována a přijata Poslaneckou sněmovnou jako bezchybná;

červen - jsme probírali přípravu na komunální volby;

červenec - probíhala příprava na senátní a komunální volby;

srpen - probíhala příprava na senátní a komunální volby;

září - Vladimír Hučín získal ocenění ministra obrany a odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu;

říjen - vybraní členové kandidovali v komunálních a senátních volbách;

listopad - KAN vydal prohlášení, v němž protestoval proti výrokům prezidenta Miloše Zemana znevažujícím mj. studentskou demonstraci 17.listopadu 1989 a popírajícím brutalitu zásahu proti jejím účastníkům, pověřený člen ÚR J. Kolář napsal a poslal R. Štědroňovi (Strana práce) stanovisko k „manifestu“ o potřebě celonárodního zpracování a schválení tzv. „Občanské ústavy“.

Dva členové ÚR KAN byli na premiéře filmu dokumentaristky Rudinské, na nějž jsme někteří finančně přispěli. Počítáme s tím, že se za KAN ještě vyjádříme k pojetí a zpracování snímku.

 

Podrobněji k volbám 2014:

Volby do Europarlamentu

Sestavili kandidátku s 28 kandidáty. V porovnání zejména s předchozím rokem 2013 (volby do Poslanecké sněmovny) bylo uděláno mnohem více práce nejen proto, že bylo více času (rozhodli jsme se 18. ledna 2014), ale i díky Radce Polákové, která se do práce pustila s plným nasazením, nejen za kandidaturu svoji osobní, ale pro KAN jako celek, jako by byla jeho aktivní členkou. M. Matějka makal, všechno jistil, vyřizoval a hlídal, abychom dodrželi předpisy a neudělali nějakou věcnou a formální chybu. Pracovali všichni, kdo vystupovali v médiích. Uznání a dík patří Marcelu Miškovi, jenž přijal úlohu volebního zmocněnce.

Finančně přispěli na kampaň KANu M. Matějka, K. Protiva, J. Vlášek, P. Holba, J. Kolář, významně i nečlenka KANu R. Poláková a taky trochu J. Domlátil.

 

Volby do Senátu ČR 2014

Jana Šrámková získala téměř 7,2%

KAN jmenoval volebního zmocněnce pro volby do Senátu ČR ve volebním obvodu Kladno (Milan Hamerský). Jana Šrámková přispěla na svoji kampaň a přitom reprezentovala KAN. To zajistili a významně pomohli členové KAN z Kladenska MUDr. Karel Protiva a Marcel Miška a za ÚR M. Matějka.

 

Volby do místní správy 2014

Neratovice, Kladno, Kralupy, Plzeň, Pchery, Stehelčeves, Praha

KAN jmenoval volebního zmocněnce pro volby do zastupitelstva města Neratovice (Ing. Martin Roith).

Předpokládám, že nekandidující členové KAN se objevili i ve volebních komisích.

KAN vystupoval v masových médiích v předvolební kampani:

V rámci kampaně EP: Poláková 2xČRo, 3xČT, Hučín 2xČRo, Protiva 1xČRo, 2xKříž ČRo, Domlátil 1xČRo, 1xČT.


Volební spoty Č. rozhlas - Kříž, Č. televize - Poláková, Šimková, Hučín, Protiva, Domlátil.

V rámci kampaně voleb do Senátu: ČRo J. Šrámková.

 

KAN v  masových médiích mimo volby:

P. Holba, J. Vlášek vystoupili v ČT24 Politické spektrum.

Film Sametoví teroristé s V. Hučínem byl v r.2014 promítán a oceněn na Berlinale a Febiofest (světová premiéra 1.7.2013 - MFF K.Vary).

 

Nejen volbami žije KAN :

 

Malý počet delegátů tohoto sněmu souvisí s tím, že mnozí z nás jsou staří a často i nemocní. Stav členské základny samozřejmě limituje všechnu činnost.

Rok 2014 je poznamenán prudkým nárůstem napětí, v nedávných předchozích letech nepředpovězeným. Je to válečné napětí ve světě a akce, které v roce 2014 přerostlo ve skutečnosti ve válku s islamistickými fanatiky organizovanými pod názvem „Islámský stát“. Válečné napětí prudce vzrostlo i v Evropě samé, kde se východoevropský stát Ukrajina oslabený vnitrostátními nepokoji stává obětí agrese sousedního Ruska.

Hodnocení napjaté a válečné situace ve světě nebo domácí politiky a jejich příčin samozřejmě vyvolává vášnivé diskuze a názorové střety v české veřejnosti. Je přirozené, že rozdílné názory ve společnosti se více či méně promítají do diskuzí mezi členy KANu. Přerostly, sice výjimečně, bohužel i v kritiku kolegy v KANu.

K tomu chci poznamenat: I když kritika může mít realistický základ, způsob vyjádření musí být slušný přiměřeně ke společenským konvencím. Bez násilí hrubých a sprostých slov.

 

Mám-li shrnout činnost ÚR KAN v uplynulém roce, podle mého názoru nastalo jisté oživení a zvýšila se aktivita ÚR ve volebních kampaních většina jejích členů pracovala s nebývalým nasazením. Poděkování patří všem jmenovaným, v prvé řadě Ing. Miroslavu Matějkovi, který po celý rok a hlavně v době zaneprázdnění a vážné nemoci předsedy Ing. Pavla Holby zajišťoval a zajišťuje bezproblémové fungování KANu.

Účinně a velmi příjemně povzbudily ÚR KAN svou pomocí a účastí s kampani zde přítomné ženy Ing. Radka Poláková a Bc. Romana Šimková a v rámci senátních voleb prof. Jana Šrámková. Mají můj upřímný dík.

 

Přeji si a předpokládám, že popsané oživení činnosti nebylo přechodné, naopak; přeji si, aby aktivita ÚR KAN v následujícím období jen rostla.

 

Děkuji Vám za pozornost.

Jiří Domlátil

 


Zpráva předsedy pro XXIII. sněm KAN 29.11.2014 iko_acrobat ve formátu pdf

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 161 hostů a žádný člen