• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Zpráva předsedy o činnosti pro XXIV. sněm KAN 26.11.2016

 

Příloha č. 2 zápisu z jednání XXIV. sněmu KAN 26.11.2016

 

Zpráva předsedy o činnosti KAN

mezi XXIII. a XXIV. sněmem KAN

 

Když těžce nemocný Pavel před dvěma roky ukončil své předsedování Ústřední rady a já jsem na minulém sněmu přebíral předsednickou funkci, přál jsem si, abych nebyl tím předsedou, který bude na příštím sněmu asistovat u dobrovolného rozpouštění Klubu. Dnes jsem klidnější a nevidím důvod, proč bychom třeba na tomto sněmu měli diskutovat a zabývat se ukončením činnosti rozpuštěním KAN.

 

Chtěl bych jen stručně připomenout, čím jsme se zabývali a na co jsme reagovali během uplynulého období:

 

2014

 

Prosinec 2014

Film L. Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“ na nějž ve sbírce KAN několik členů finančně přispělo, měl v prosinci 2014 premiéru v Praze. Mirek Matějka a já jsme na tom představení byli. Soudíme, že film podávající dvojaký obraz Pavla Wonky je argumentačně a důkazově nevyvážený.

 

 

2015

 

Na počátku roku jsme se nadále zabývali reakcemi na film „Pavel Wonka se zavazuje“ včetně útoku publicisty J. Šinágla na KAN v souvislosti s názorem na zmíněný film.

 

Během roku členové KAN popř. členové Ústřední rady

aktivně se zúčastnili

- masivních shromáždění a vítání projíždějícího konvoje amerických vojáků (konec března 2015), dík za organizaci akcí a za pořízení vhodných transparentů patří především Jaroslavu Bezděkovi,

- květnových oslav 70. výročí osvobození Plzně americkou armádou,

- oslav a demonstrací u příležitosti výročí dne 17. Listopadu,

- demonstrace proti manifestačnímu průjezdu ruských motocyklistů Nočních vlků,

- místních demonstrací v souvislosti s problémy v místech bydliště,

- a jiných shromáždění,

- vystoupení Č.televizi – v pořadu Politické spektrum, Máte slovo,

- diskusí v rozhlase ČRo Plus,

- rozhovory v tisku – Přerovský deník a jiné,

- přednášky velitele gen, štábu evropských sil NATO (Protiva).

 

Uspořádali jsme

- výjezdní květnové zasedání Ústřední rady KAN v Plzni, kde jsme uctili památku generála Pattona,

- neformální setkání a jednání členů ústřední rady v Kladně – Ostrovci,

- dvoudenní výjezdní říjnové zasedání Ústřední rady KAN v Přerově, které jsme spojili s návštěvou a prohlídkou významných míst v Přerově (exkurze do KAZETO Přerov, pomníky odpůrců totalitního režimu na katolickém a na židovském hřbitově, přerovská vývěsní skřínka KAN) a také s prohlídkou kulturních památek v Olomouci s návštěvou staveniště a stavby J. Bezděka a památníku u archeologického naleziště kultury lovců mamutů v Předmostí u Přerova. Dík za organizaci a průvodcovství s výkladem patří zejména J.Bezděkovi, P. Losovi a V.Hučínovi

- setkání s bývalým funkcionářem KAN Štefanem Lazorišákem z Košic a jednali s ním o spolupráci s kolegy na Slovensku, mj. o jím připravované konferenci k některému budoucímu výročí přepadení východního Slovenska sovětskými vojsky v  r.1968.

 

Protestovali jsme

– proti překrucování historie a informací o ČR v roce 1968 ruskou televizní stanicí, a to písemně přímo u velvyslance Ruské federace. Velvyslanectví odmítlo odpovědnost Ruska jako státu s tím, že nás odkázalo na příslušnou televizní stanici,

- proti zásahu na pražském Albertově omezujícím studenty při uctění památky 17. Listopadu, a to dopisem ministru vnitra, policejní prezident odpověděl, že policie nepochybila.

 

Kritizovali jsme

- BIS za její nepřiměřeně vysoké finanční požadavky pod falešnou záminkou nárůstu terorismu,

- neutěšený stav v justici a špatnou práci soudců – se záměrem prosazovat možnost soudit soudce,

- Babišovy praktiky i zpětně poslance, kteří schválili ve smyslu doporučení prezidenta Zemana v tom smyslu, že ministr může být býv. estébák

- kancelář prezidenta republiky za výběr kandidátů na státní vyznamenání 28.října,

- europoslance za KSČM Ransdorfa, že se pokusil vybrat „špinavé“ peníze v Švýcarsku pro jakousi pochybnou společnost,

- vládní návrh omezit získávání zbrojních průkazů a ozbrojování.

 

Upozorňovali jsme na

- opakovaně na nebezpečí plynoucí z nekontrolované masivní imigrace islámských a afrických zemí do Evropy a na nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti Evropanů

- na nebezpečí nekontrolovaných skupin jako tzv. Vojáci v záloze.

 

Podpořili jsme

- legislativní iniciativu znovu zavést všeobecný vojenský výcvik a neomezovat přístup zodpovědných bezúhonných občanů ke zbraním a ozbrojování,

- pozorovatelský kontakt M. Mišky s iniciativou „Islám v ČR nechceme“

- další mnohé aktivity slučitelné s programovými prioritami KAN.

 

Zajišťovali, vyřizovali a aktualizovali jsme

- nezbytné náležitosti, údaje, doklady a materiály včetně účetnictví a jeho předepsaného auditu, které podmiňují další právní existenci Klubu angažovaných nestraníků. O tyto podklady a informování příslušných politických orgánů se zasloužil místopředseda ústřední rady M. Matějka.

 

2016

 

V roce 2016 jsme navázali na naši činnost v roce 2015:

 

Uspořádali jsme

- spolu s Konzervativní stranou a monarchistickou stranou KČ třístranné setkání v Brně dne 13.4.2016, jehož hlavním tématem bylo hledání způsobu spolupráce při volbách krajských zastupitelstev. Přes nadějné odhodlání spojit plošně síly všech tří subjektů („3K“), navazující vývoj vyústil k roztříštěnějšímu postupu podle krajů,

- anketu mezi příznivci KAN, jejímž účelem je vytipovat možné kandidáty na prezidenta České republiky (anketa dosud probíhá),

- neformální setkání a jednání členů ústřední rady v Kladně – Ostrovci,

- dnešní XXIV. sněm KAN. Přípravu sněmu a všech podkladů včetně pracného návrhu změny stanov KAN zajišťoval M.Matějka.

 

Zúčastnili jsme se

 

- aktivně voleb do krajských zastupitelstev (5 členů KAN na kandidátkách KČ).

- pohřbu dlouholetého předsedy a četného předsedy KAN Ing. Pavla Holby a uctili jsme jeho památku,

- opakovaně rozhlasových diskuzí či besed (ČRo Plus – Protiva, Domlátil),

- debaty v ČT – „Politické spektrum“.

 

Uvítali jsme

 

- výsledek slovenských parlamentních voleb, jimiž byla snížena síla Ficovy politické strany SMĚR-Sociální demokracie.  

 

Pokusili jsme se

 

- získat úřední cestou prostor na Albertově pro veřejné shromáždění k výročí 17. listopadu (KAN byl třetím nejrychlejším ohlašovatelem, a to se zpožděním pěti vteřin po „vítězi“),

- sehnat kandidáty pro naplnění samostatné krajské kandidátky KAN v Karlovarském kraji (S. Pochman),

- o spolupráci s KČ na stížnosti proti diskriminační novele volebních zákonů.

 

Kritizovali jsme

 

- zkreslování informací pro veřejnost o nebezpečných jevech a také utajování informací o skutečném rozsahu, příčinách a důsledcích teroristických činů, které se rozmáhá v nejvíce postižených zemích západní Evropy, patrně pod nátlakem jejich vlád, které jako by podlehly naivním idejím „multikulturalismu“,

- návrhy novel energetických zákonů zpracované tak, aby podnikatelům se „sluneční“ elektřinou zajišťovaly na neomezenou dobu nepřiměřeně vysoký zisk na úkor spotřebitelů, zejména na úkor domácností a chalupářů,  

- vládní politiku „jedné Číny“,

- vládu za nedůsledný boj resp. za toleranci korupce a hospodářské kriminality („Čapí hnízdo“ aj.)

- politické, hospodářské a kriminální drzosti býv. komunistického prominenta Babiše, který se v r.2013 stal ministrem jen díky selhání Poslanecké sněmovny, když většina poslanců přistoupila na řešení doporučené prezidentem ČR Zemanem tj. na názor, že na rozdíl od jiných občanů ministr vlády může být bývalým příslušníkem StB,

- Poslaneckou sněmovnu ČR za schválení novel volebních zákonů, které výrazně porušují rovnou soutěž politických sil.

 

Upozorňovali jsme na

 

- nebezpečí plynoucí z nekontrolovaných polo-ozbrojených skupin (viz. „Vojáci v záloze“, a to v kontrastu se snahami o omezování neorganizovaných občanů jednotlivců v jejich přístupu ke zbraním),

- nebezpečí plynoucí z cenzury zpráv a názorů v elektronické síti Facebook jejím provozovatelem, který ale neomezuje spikleneckou komunikaci džihádistů,

- neutěšené nedemokratické poměry v KPV (V.Hučín),

- pozoruhodný příběh a podezřelý vývoj kariéry V. Jourové (ANO 2011),

- setrvalé oslabování demokratických politických subjektů.

 

 

 

Komentář předsedy k dění ve společnosti v uplynulém období r. 2015 + 2016 :

 

Stav věcí veřejných se za toto období nezlepšil. Zhoršil se.

 

Čelíme novým manipulacím, desinformacím a zamlžování skutečností. Informační média ovlivňují nové silné kliky a také nové desinformační metody.

Jako občané členského státu EU a NATO žijeme a jsme ve válce, jejíž taktika, zbraně a metody jsou skryté, některé těžko postřehnutelné. Jsme ve válce vedené poměrně skrytě, v níž si nejsme jistí, odkud a od koho útoky přicházejí, které státy oslabují naši zem a kolik jich celkem je. Strategii mezistátních vztahů lze charakterizovat podle Lenina: Mír je pokračování války jinými prostředky.

Vladimír Putin jde v agresivitě dál než Lenin. Mimo jiné zvažoval jaderný útok, aby i za cenu rozpoutání jaderné války uchvátil ukrajinský Krym.

 

Publicita KAN

 

Říká se, že politická strana je tak silná, jak je prezentována v médiích. To je sice klam, ale bohužel tomu hodně lidí věří. Veřejnoprávní informační a sdělovací média, jimž se vnucují velmi bohatá uskupení, nám dosud poskytují víc než povinný prostor o volbách. Zkrátka, neignorují nás všechna. Starší pracovníci ve sdělovacích prostředcích si na KAN dlouho pamatují a chovají k němu přiměřenou úctu resp. zdrženlivé sympatie.

Do ČRo Plus máme dveře pootevřené.

 

Nemůžeme a nesmíme spoléhat jen na veřejná média. Vyzývám všechny přítomné a všechny členy, aby obohacovali hlavně webové stránky KAN svými příspěvky.

 

Co dál ?

 

Pár věcí na rok 2017 :

Pokusme se sestavit kandidátku KAN do sněmovních voleb v jednom z krajů. Souhlasím, že nejlépe v Praze.

Příští rok náš bývalý člen Lazorišák chce uspořádat Konferenci o r. 1968 v Košicích

V roce 2017 – bychom se měli pustit do přípravy 50. výročí KAN. Tato událost rychle blíží.

 

Členská základna

 

Nevzdávejme snahu získávat do naší řady zejména mladé zájemce. A těm, kteří přijdou, musíme dát co největší prostor. Budeme jim hlavně vysvětlovat, vyprávět, radit, a přitom hlavně nementorovat, nevychovávat je jinak než vlastní příkladem. Jsou to všechno křehké věci. Pokud budeme mladým jakkoli svazovat ruce, odejdou.

 

Na závěr :

 

Tady a teď chci poděkovat všem, kdo jste to nevzdali a pomáhali podle svých možností. Všem, kteří hájili naše postoje v místě svého bydliště. Všem členům Ústřední rady, kteří dojížděli na zasedání ÚR z Plzně, Nechanic, Kladna, Kralup, eventuálně z Olomoucka. Velice Vám děkuji. Pomáháte KAN nejen zachovat, ale i oživit.

 

 

 

Jiří Domlátil, 26. listopadu 2016

 

 


 

Zpráva předsedy o činnosti pro XXIV. sněm KAN 26.11.2016 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 150 hostů a žádný člen