• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Zpráva předsedy pro XXII. sněm KAN 23.11.2013

 

Zpráva předsedy o činnosti ÚR KAN pro XXII. sněm KAN

konaný 23. XI. 2013 v Praze 6

 

Vážení přátelé,

vítám vás na XXII. sněmu KAN, který probíhá v době, kdy uplynulo více než 45 let od vzniku KAN, 23 let od obnovení KAN a 18 let od sjezdu ve Svitavách, kde se podařilo zachovat samostatnost KANu a zabránit jeho pohlcení v ODS.

Tehdy jsem byl poprvé zvolen předsedou KAN a poté jsem byl zvolen (vždy v lichém roce) ještě osmkrát, takže jsem předsedoval po devět volebních období, a musím říct, že právě to po-slední volební období bylo pro mne nejtěžší. Částečně to bylo i tím, že jsem od ledna 2012 opět zaměstnán, čímž jsem dost vytížen, ale hlavním důvodem byly některé rozpory mezi členy ÚR, které se objevily v souvislosti se zvýšenou politickou aktivitou veřejnosti, vyvolanou nespokoje-ností s Nečasovou vládou, Klausovou amnestií, přímou volbou prezidenta, pádem Nečasovy vlády a vyhlášením před-časných voleb. Ukázalo se totiž, že o poslání KANu a o své roli člena KANu máme vlastně dost rozdílné představy. Zvýšený zájem veřejnosti o politiku pak vede jednotlivé členy KANu ke snaze, tohoto zájmu veřejnosti využít ve prospěch KANu, přesněji – ve prospěch své představy o poslá-ní KANu. A protože tyto představy nejsou zcela totožné, objevují se konflikty.

KAN vznikl v roce 1968 proto, aby se politická vůle – představa o tom, co je třeba dělat a jak – se hledala v klubové rozpravě bez toho, že by byl kterýkoliv názor mocensky potlačován či ideologicky vylučován. Moje představa KAN - a vím, že ji mnozí nesdílíte - je taková, že KAN je společenstvím lidí, kteří poctivě a bez předsudků hledají, jak nastavit spravedlivá pravidla fungo-vání naší země. Vůbec se mi nelíbí, když lidé, kteří nejsou a nechtějí být členy KANu, mluvili do toho, co si mají členové KANu myslet nebo jaká prohlášení mají orgány KAN přijímat. Nejhorší je, že se najdou členové KAN, kteří pak takové věci prosazují.

Nenechme se vyvést z míry všeobecně neuspokojivou politickou situací – naopak, je třeba se na ni adaptovat, neboť perspektivy nejsou příznivé. Zdá se, že v celém světě (a zejména v Evropě) skončilo období ekonomického růstu a přední ekonomové (včetně nositelů Nobelo-vých cen za ekonomii) připouštějí, že stagnace je dnes normálním stavem ekonomiky, a že po-kud je někde dosaženo stavu plné zaměstnanosti, je to jen dočasný a lokální jev - důsledek nějaké investiční bubliny, která brzy splaskne. Základním rysem globální ekonomiky je nedo-statečná poptávka a neexistuje žádná správná ekonomika, která by obnovila "zdravý růst". Ani nobelista Paul Krugman nemá žádný recept na překonání stavu, kdy se ekonomická deprese stala permanentním jevem.

Vraťme se však k činnosti ÚR v období od posledního (XXI.) sněmu, který pověřil ÚR zasláním dopisů prezidentským kandidátům (byly to tři varianty) a zasláním přijatých změn Stanov KAN na Ministerstvo vnitra. Dopisy byly odeslány, změny Stanov (v únoru) také, ale ministerstvo dosud neodpovědělo. Horší je to s úkolem: svolat slavnostní shromáždění k 45. výročí KAN, který se nepodařilo splnit, protože to s ohledem na politický vývoj ÚR nestačila zajistit. Místo toho připomněla členům soubor Myšlenek T.G. Masaryka, na základě kterých byl v roce 1968 KAN založen (viz příloha usnesení ÚR KAN z 18.5.2013).

Teď popořadě: V lednu ÚR vyjádřila nesouhlas s Klausovou amnestií a požadovala na MV pozastavení činnosti Štěpánovy KSČ. V únoru zaslala dopis generálnímu řediteli ČT a přijala jako hosta JUDr. Hulíka, který informoval o své podpoře Babišova hnutí. V březnu vyjádřila podporu tehdejšímu řediteli ÚSTR Hermannovi. V dubnu podpořila vznik Registru veřejných zakázek. V květnu poděkovala Josefu Vláškovi za reprezentaci KAN v pořadu ČT24 Politické spektrum a dozvěděla se, že Výroční zprávu KAN za rok 2012 posoudil Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny jako vyhovující (dík Matějkovi). V červnu připomněla, že JUDr. Ivo Ištván, který stojí za zákrokem v Úřadu vlády, a jeho nejbližší zástupci (např. JUDr. Lenka Šormová) se významně podíleli na kriminalizaci kpt. Vladimíra Hučína a na odposlouchávání členů přerovského Místního klubu KAN. 24. srpna, na kdy byla rada svolána v očekávání vyhlášení parlamentních voleb, padl návrh postavit samostatnou kandidátku KAN. Na následující zářijové schůzi rozhodla rada (v mé nepřítomnosti) o podání samostatné kandidátky KAN v Pardubickém kraji a vyhlásila termín dnešního sněmu. V říjnu sledovala rada přímo při svém zasedání pořad Politické spektrum s naším Jiřím Domlátilem a schválila Domlátilův text „KAN k volbám 2013" a upravila Protivův text volebního letáku „KAN – kdo jsme", a podpořila zrušení anonymních akcií a zavedení všeobecného základního příjmu. Po volbám, o nichž zde ještě bude řeč, na svém zasedání před 2 týdny podpořila rada redaktorku ČT Danielu Drtinovou a s lítostí vzala na vědomí rezignaci dlouholetého místopředsedy KAN Jiřího Machače a jeho vystoupení z KAN. Machač byl místopředsedou KAN již v letech 1992-3 a pak 1995-2011, v r.1995 byl moderátorem svitavského sjezdu, kde se zasloužil o porážku těch, kdo chtěli spojit KAN a ODS, a pak moderoval každý rok sněmy KAN (1996-2011).

V průběhu roku rada zaznamenala radostné události jako získání bakalářského titulu u Romany Šimkové a Marcela Mišky, 80. narozeniny Jardy Bezděka a 70. narozeniny Pavla Rynta.

Zaznamenala také smutné události: 7.XII.2012 zemřel nejstarší člen KAN Ing. Valko Kalev (nar. 1925) a 11. XI. 2013 zemřel jeden ze zakládajících členů KAN v Přerově v 90. letech pan Radomír Pavlíček (nar. 1939), který se rovněž významně zasloužil o zachování samostatného KAN na svitavském sjezdu (1995). V hodnoceném období nás opustili také dva zakladatelé KAN z roku 1968 – v Praze zemřel místopředseda Přípravného výboru KAN z roku 1968, poslanec České národní rady, který byl dlouhodobě vězněn v době normalizace (ve vězení se s ním setkal náš Vladimír Hučín) Ing. Rudolf Battěk (2.11.1924-17.3.2013), a ve Švýcarsku zemřel předseda Přípravného výboru KAN z roku 1968 MUDr. Jan Štěpánek (14.VII.1937-6.VI.2013). Prosím přítomné, abychom památku těchto čtyř osobností uctili minutou ticha. ... Děkuji!

Na závěr připomínám, že dnešním dnem končí funkční období současné Ústřední rady, a že úkolem tohoto sněmu je zvolit radu novou.
 

P.S. Dnes ráno jsem dostal mejl, kterém omlouvá svou nepřítomnost na sněmu Jiří Čumpelík, neboť „mám na domku kominíka, protože mně netáhne komín ... Proto všechny pozdravuji a zvlášť děkuji těm, kteří udělali svojí kandidaturou do sněmovny čest KAN a pěkně nás připomněli veřejnosti. Moc se mi to líbilo. ... do Ústřední rady volím Pavla Holbu i ostatní dosavadní členy rady. Mrzí mne odchod Jirky Machače,a byl bych radši kdyby zůstal, alespoň členem KAN. ... budu si cenit těch, které zvolíte s tím, že má u mně zvláštní body Jirka Domlátil, a doufám, že zůstane zástupcem předsedy KAN. Pouze připomínám, že KAN je politický klub otevřený všem názorům a o jeho postojích rozhoduje Sněm KAN a jinak Ústřední rada KAN. Proto není žádný důvod odsuzovat jakékoliv názory, či návrhy a hádat se. Výsledným stanoviskem je vždy rozhodnutí většiny. Jsme politickým klubem, nikoliv politickou stranou a v tom je ten nejlepší rozdíl. Příspěvky (členské) samozřejmě zašlu. Zdar KAN!„
 

Děkuji za pozornost!

Pavel Holba

 


Zpráva předsedy pro XXII. sněm KAN 23.11.2013 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 202 hostů a žádný člen