• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Poděkování končícího předsedy

 

 

Bubeneč, 20. říjen 2019

Dobrý den vespolek, přátelé.

V prvé řadě chci každému z Vás, každé člence, každému členovi KAN poděkovat v patřičné míře za všechno, čím jste našemu Klubu angažovaných nestraníků přispěli během posledních pěti let, kdy jsem měl čest pracovat jako předseda Ústřední rady KAN. Dvacátý šestý sněm KAN v sobotu dne 19. října 2019 zvolil naším novým předsedou Ing. Františka Laudáta.
Od té chvíle věřím, že předávám vedení KAN do dobrých, snad i lepších rukou.

Rád bych poznamenal především pro zasloužilé členy KAN, kteří pro své životní zkušenosti mají zcela pochopitelné pochybnosti, je-li rázný krok KAN zcela bez rizika:

Rozhodnutí zvolit Františka Laudáta (jenž je teprve od letošního roku naším členem) přímo do čela Klubu angažovaných nestraníků je podložené důvodnými předpoklady a očekáváním jeho dobré vůle, s níž dobře povede naše hnutí. Slovy jinými – je to, jako kdybychom s Františkem pomyslně uzavřeli tzv. psychologickou smlouvu, která se ve slušné kulturní společnosti nesepisuje. Jde o vzájemná očekávání, že se druhá strana bude poctivě a standardně chovat. Ostatně, nepatří se mluvit o dvou stranách, když už jsme jedna parta.

Pokud by se někdo nečekaně odklonil od předpokládaného jednání, je dost způsobů, jak to řešit. Pro toto a pro zachování kontinuity jsme tu především my tři místopředsedové (Matějka, Miška a já), kdo včas upozorní na něco pro tradiční pověst KAN nevhodného; budeme varovat, vysvětlovat, případně konat.

Předpokládáme, že od nynějšku nadále:
KAN bude příkladem demokratického stylu jednání navenek i uvnitř své struktury
KAN bude přitažlivější pro osobnosti a odborníky, za nimiž je hodně prospěšné práce
KAN nebude podlézat jiným politickým partnerům za cenu ústupků ze svého liberálně konzervativního zaměření
KAN se nestane „hnutím jednoho muže“
KAN jako spolehlivý maják svobody se rozzáří jasnějším světlem

Děkuji Vám za Vaše porozumění a těším se nadále na spolupráci s každým z Vás, od teď jako místopředseda ÚR Klubu angažovaných nestraníků.

Váš

Jirka Domlátil

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1021 hostů a žádný člen