Zásady hospodaření KAN

Vytisknout

   

 

STANOVY

Klubu angažovaných nestraníků

 

Článek V.

Finanční prostředky a zásady hospodaření

1. finanční prostředky tvoří členské příspěvky, dary, úroky z vkladů a prostředky získané od státu jako státní příspěvek

2. za vedení evidence o hospodaření odpovídá hospodář, kterého touto činností pověří PÚR KAN. Hospodář je oprávněn nakládat s prostředky KAN v rozsahu, který vymezí PÚR KAN.

3. PÚR KAN je povinno zabezpečit zpracování výroční finanční zprávy, a po jejím projednání a schválení v ÚR KAN tuto v zákonné lhůtě předložit příslušnému orgánu